Geld verdienen aan een app

In 2011 schreef ik een blog wie kan geld verdienen aan een app. In die blog vermeldde ik dat het auteursrecht op de software berust bij de maker daarvan. Inmiddels is medio 2015 het auteurscontractenrecht in werking getreden. Wat zijn de consequenties voor software?

Auteurscontractenrecht

Het auteurscontractenrecht is bedoeld om de positie van natuurlijke personen als maker van auteursrechtelijk beschermde werken ten opzichte van de exploitanten hiervan te versterken. Het moet gaan om natuurlijke personen die maker zijn, dus bijvoorbeeld freelancers, en hun rechten laten exploiteren door een derde. De exploitant zorgt ervoor dat het werk voor het publiek beschikbaar wordt.

Vooral schrijvers, filmmakers en musici maken vaak gebruik van een exploitant.

Inhoud auteurscontractenrecht

De punten die het meest zijn besproken inzake het auteurscontractenrecht betreffen:

Het recht op een billijke vergoeding voor de maker. Er dient een redelijke, minimale vergoeding te worden betaald aan de maker. Deze vergoeding kan per branche door overheid worden vastgesteld.

De bestsellersbepaling. Als een werk een enorm succes wordt en de verhouding tussen de vergoeding die de maker heeft ontvangen enorm afwijkt van de opbrengsten door exploitatie van dat werk heeft de maker recht op een aanvullende vergoeding.

Non-usus. Als een werk niet voldoende wordt geëxploiteerd door een exploitant dan mag een maker de overdracht of licentie ontbinden.

Akte verplicht bij exclusieve licentie. Overdracht van auteursrechten was alleen mogelijk bij akte. Ook voor het verstrekken van een exclusieve licentie is voortaan een akte verplicht.

Software

In eerste instantie was er behoorlijk veel onduidelijkheid of deze nieuwe regelgeving ook zou gelden voor software. In beginsel is het antwoord hierop ja maar alleen wanneer bijvoorbeeld een programmeur een app ontwikkelt en die laat exploiteren door een uitgeverij in apps.

Volgens de nadere Memorie van Antwoord zal het auteurscontractenrecht vaak niet van toepassing zijn in de softwarebranche.

Alleen wanneer het hoofddoel van de overeenkomst exploitatie van het werk betreft geldt het auteurscontractenrecht. De nieuwe regelgeving geldt dus niet in het geval er sprake is van een overeenkomst van opdracht die direct met de eindgebruiker wordt gesloten of wanneer het werk specifiek voor een opdrachtgever wordt vervaardigd.

Streaming juridisch nieuw(s)?

meerkatDe techniek blijft zich maar ontwikkelen en de mogelijkheden lijken eindeloos te zijn. Maar wat je kunt doen is zeker niet altijd toegestaan. Het live streamen van materiaal via Meerkat en Periscope is een goed voorbeeld daarvan. De betaalzender HBO blijkt boos op Periscope vanwege het streamen van de nieuwste aflevering van Games of Thrones.

Gebruikersvoorwaarden
Streamen van materiaal waarvan je zelf rechthebbende bent en dat ook rechtsgeldig is gefilmd (zie hieronder) vormt uiteraard geen probleem. In de gebruiksvoorwaarden van de streamingsdiensten staat duidelijk vermeld dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor de content die je plaatst/streamt. In artikel 4 van de voorwaarden van Meerkat wordt dit als volgt omschreven:

All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. We may, but are not required to monitor or control the Content posted via the Services and we cannot take responsibility for such Content. Any use or reliance on any Content or materials posted via the Services or obtained by you through the Services is at your own risk.

Materiaal legaal
De vraag of het materiaal dat wordt gestreamd legaal is hangt af van de vraag of het materiaal rechtmatig is verkregen. Mochten er opnames worden gemaakt op de desbetreffende plek? Bij concerten of in de rechtszaal gelden bijvoorbeeld huisregels waaruit blijkt dat het niet is toegestaan opnames te maken. Ditzelfde zal ook snel gelden voor een congres waarvoor deelnemers een toegangskaart dienen te betalen. Ook is het niet toegestaan stiekem opnames te maken van personen in besloten ruimtes.

Publicatie toegestaan?
Wanneer het gaat om opnames die rechtmatig zijn gemaakt dan kan het op grond van een privacybelang toch nog steeds verboden zijn om het materiaal te publiceren. Voornamelijk wanneer een persoon die is gefilmd een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen een publicatie. Dit is mogelijk op basis van het portretrecht.

Daarnaast kan het verboden zijn om opnames te publiceren vanwege het feit dat daarmee het auteursrecht van de rechthebbende wordt geschonden.

Streamen is geen downloaden en dus legaal?
Na de invoering van het downloadverbod werd vanuit meerdere bronnen beweerd dat streamen niet hetzelfde zou zijn als downloaden en dus was toegestaan. Ook in het geval de “bron” illegaal zou zijn. Deze redenering klopt niet en dat is ook door een uitspraak van de Reclame Code Commissie van 31 juli 2014 benadrukt.

Wie moet je aanspreken?
Het zal duidelijk zijn dat degene die materiaal streamt in principe verantwoordelijk is. Toch lijkt het ondoenlijk om deze personen aan te pakken. Dat is dan ook de reden dat betaalzender HBO boos is op de aanbieder van de streaming app en pleit voor een technisch soort oplossing van het probleem (tools voor ontwikkelaars om schending van auteursrecht tegen te gaan). Een bijkomend probleem daarbij is echter wel dat het materiaal maar tijdelijk beschikbaar is.

Voorlopig zal live-streaming naar verwachting alleen nog maar groter worden. Ik verwacht dat a.s. zaterdagavond de kampioenswedstrijd van PSV op grote schaal beschikbaar zal zijn via streams. Is deze ontwikkeling nog (juridisch) te stoppen?

Verklaringen omtrent auteursrecht nodig?

CC0 Public Domain
CC0 Public Domain

In mei van dit jaar ging het nieuws rond dat WhatsApp eigenaar zou worden van al het materiaal dat je via WhatsApp rondstuurde. Veel mensen stuurden dit als waarschuwing rond. Dit blijkt een hardnekkig misverstand te zijn. Als gebruiker geef je WhatsApp via de voorwaarden een uitgebreide licentie om je berichten en foto’s te gebruiken binnen de WhatsApp dienst en bedrijfsvoering.

Facebook verklaringen
Facebook gaat haar voorwaarden met ingang van 1 januari 2015 ook wijzigen en zie daar gebruikers plaatsen massaal een auteursrechtverklaring. Hierin wordt uiteengezet dat Facebook niet het recht heeft materiaal dat je op Facebook plaatst te gebruiken. Deze verklaring heeft geen rechtsgeldigheid en blijkt een hoax te zijn die ook 2 jaar geleden al actief was.

Licentie
In de nieuwe voorwaarden van Facebook die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn wordt onder 2 heel duidelijk aangegeven dat je zelf als gebruiker eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je plaatst op Facebook. Wel geef je Facebook toestemming (een licentie) om deze informatie te gebruiken in verband met Facebook onder 2.1:

je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Facebook of in verband met Facebook (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Onduidelijkheid
Op basis van het aantal mensen dat klakkeloos een dergelijke auteursrechtverklaring plaatst heb ik de indruk dat er veel onduidelijkheid bestaat hieromtrent. Mensen weten het niet en plaatsen het bericht uit een soort voorzorg. Echter de enige manier om er zeker van te zijn dat informatie niet verder wordt gebruikt/gedeeld is om deze niet te plaatsen of zelfs helemaal je profiel te verwijderen. Vanaf 1 januari 2015 ben je automatisch gebonden aan deze voorwaarden wanneer je Facebook blijft gebruiken.

Dutch Design Week & rechten ontwerpers

PaperArtist_2014-10-30_16-26-07Vorige week heb ik, net als vele anderen, genoten van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Wat waren er weer ontzettend veel mooie, nieuwe, verfrissende ontwerpen te zien. Ik ben dan vaak benieuwd of de ontwerpers nagedacht hebben over hun rechten op deze ontwerpen.

Auteursrecht
Voorzover ontwerpen namelijk origineel zijn en het stempel van de maker dragen komt hieraan auteursrecht toe. Auteursrecht ontstaat door creatie en komt in beginsel toe aan de maker. Auteursrecht ontstaat dus door creatie en kan niet worden vastgelegd. In sommige gevallen is het lastig te bewijzen dat een bepaald ontwerp op een bepaalde datum al bestond. Hiervoor kan een i-depot uitkomst bieden. Een dergelijk i-depot schept absoluut geen recht maar kan handig zijn als bewijsmiddel. Dit kun je zelf doen via de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Modelrecht
Mijn ervaring is dat modelrecht vaak wordt vergeten. Omdat het bij het modelrecht echt gaat om het uiterlijk/design van het ontwerp/product is dit echter in veel gevallen wel degelijk iets om over na te denken. Het model wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het product zelf of de versiering ervan. Het moet gaan om een nieuw uiterlijk (3D of 2D, dus ook lay-out of dessin) met een eigen karakter voor zover niet functioneel bepaald. Het modelrecht is bij uitstek geschikt om een nieuw ontwerp te beschermen. Wel dient het model absoluut nieuw te zijn en een eigen karakter te bezitten.

Wanneer je je model niet registreert ontstaat een bescherming van 3 jaar waarmee kan worden opgetreden tegen jongere identieke modellen. Ten aanzien van het bewijs geldt ook in dit geval dat dat lastig kan zijn omdat het gaat om ongeregistreerde rechten. Het geregistreerde model heeft een bescherming van 5 jaar en biedt meer zekerheid aangezien helder is wat is geregistreerd en daarbij wordt gekeken naar de totaalindruk. De modelhouder kan zijn model nog deponeren één jaar nadat het model is openbaar gemaakt (de zogenaamde grace-period).

Modellen die puur technisch of functioneel zijn bepaald ofwel door mode, stijl of trend zijn bepaald zijn niet beschermd.

Misvatting
Tijdens onze rondtocht op Strijp-S kwamen we ook bij de grote constructie-elementen BB Bricks die duidelijk zijn geïnspireerd op Lego. Op de vraag vanuit de toehoorders of ze geen problemen met Lego verwachten werd het antwoord gegeven dat ik wel vaker hoor: “Dit ontwerp wijkt op zeker 5 punten af van het origineel en dan maak je geen inbreuk.”

Dit is echter niet juist. Het blijft een hardnekkig misverstand dat je geen inbreuk maakt op rechten van een ander als je maar op tenminste 5 (of 7) punten afwijkt van het origineel. Een rechter kijkt namelijk vooral naar de overeenkomsten tussen ontwerpen. Juridisch is het van belang te bepalen of de totaalindruk afwijkt of juist overeenstemt.

Sinterklaasliedjes

sinterklaasGisteren mocht ik een gastles verzorgen op SintLucas aan studenten Mediavormgeven over auteursrecht.

Een van de studenten stelde de vraag of scholen voor het draaien van Sinterklaasliedjes in de klas een vergoeding moesten betalen aan Buma-Stemra. Op 21 november 2013 kwam namelijk in het nieuws dat een school in Leeuwarden was bezocht door een inspecteur van Buma-Stemra om onder andere die reden.

Onderwijsexceptie
Ik had de studenten net verteld over de beperkingen van het auteursrecht en dan met name de zogenaamde “onderwijsexceptie”. Volgens Buma-Stemra bleek het zeker niet te gaan om het draaien van Sinterklaasliedjes in de klas. Wanneer dit gebeurt tijdens de lessen dan mag dit en is hiervoor geen licentie vereist.

Uitvoeringen
Voor andere uitvoeringen buiten lestijd, dus bijvoorbeeld musicals, optredens van schoolbands etc. waarbij muziek wordt gebruikt geldt de onderwijsexceptie echter niet. Hiervoor zou de school aldus een licentie dienen af te sluiten met Buma-Stemra. Het zou gaan om een jaarbedrag tussen 79 en 119 EUR.

Sinterklaas
Gelukkig voor alle kinderen op de basisscholen kan Sinterklaas gewoon gevierd worden in de klas met de Sinterklaasliedjes die iedereen kent.

Blogpraat over afbeeldingen & auteursrecht

Op maandagavond tussen 20 en 21u vindt op twitter #blogpraat plaats.Iedereen is daarbij van harte welkom. @elja1op1 Blogpraatis de initiatiefneemster en zij is zelf eigenlijk ook altijd aanwezig en neemt actief deel aan blogpraat. Er vindt meestal een zeer levendige discussie plaats met ruimte voor eenieders inbreng.

Gisteravond was het onderwerp “bloggers en auteursrecht op foto’s en afbeeldingen”. Dit onderwerp blijkt voor veel bloggers toch nog behoorlijk onduidelijk te zijn. Twee zaken die aan de orde kwamen wil ik hier kort noemen, voor de rest verwijs ik naar het samenvattende blog van @inktspatten en de twitterchat.

Naamsvermelding
Veel mensen denken dat het gebruiken van afbeeldingen is toegestaan zolang dit maar met bron-/naamsvermelding gebeurd. Dit is echter NIET het geval. Als een afbeelding auteursrechtelijk is beschermd dien je toestemming van de maker te hebben om de afbeelding te mogen gebruiken (de wet spreekt over verveelvoudigen en openbaarmaken).

Citaat
Het is wel toegestaan om een afbeelding van bijvoorbeeld een boek te gebruiken wanneer je het boek gaat bespreken in je blog. Dan wel altijd met bron- / naamsvermelding. Je moet dan wel echt het werk dat op de afbeelding staat bespreken dmv bijvoorbeeld een recensie.

Overzicht
Dit korte filmpje geeft wat achtergrondinformatie en @charlotteslaw heeft een overzicht opgesteld dat wellicht handig is als je informatie zoekt. Mocht je verder vragen hebben dan kun je altijd contact met me opnemen.

Plaatje bij deze blog
Zelf heb ik als afbeelding bij deze blog gekozen voor het logo van blogpraat. Is dat zomaar toegestaan? Ik zou kunnen betogen dat het onder het citaatrecht is toegestaan maar daar kun je over discussiëren. Ik ga er van uit dat het vanuit het oogpunt van reclame maken geen enkel probleem is.

In een ander geval zou ik toestemming dienen te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dat de maker van de afbeelding. Dit kan soms weer nieuwe vragen opleveren….

Geld verdienen met je foto’s?

Ik zag vandaag via twitter in mijn tl informatie over de scoopshot app. Meteen nieuwsgierig naar de algemene voorwaarden in verband met de auteursrechten van de fotograaf.

Overdracht of toch licentie?

Voorwaarden dus meteen doorgelezen en daar wordt gesproken over “overdracht van auteursrechten”.  Juridische overdracht van auteursrecht is echter alleen maar mogelijk wanneer dat schriftelijk gebeurd (via een akte). Als ik verder lees blijkt het juridisch te gaan om een licentie die je aan Scoopshot verstrekt.

De tekst van de terms of delivery and use van 19 april 2012 is wat dat betreft zeer verwarrend. De blog van @charlotteslaw is op dat punt duidelijk.

Nederland kent voldoende amateurfotografen die mooie foto’s maken dus ik kan me voorstellen dat zij actief gebruik gaan maken van de app. Mijn eigen foto’s zijn hiervoor in de meeste gevallen niet echt geschikt.

Goed idee en dan?

Ik ontmoet heel veel interessante mensen die een geweldig idee hebben. Een oplossing voor een bestaand probleem of een methode die anderen kan helpen. Wanneer is het nu zinvol om te overwegen zo’n idee te beschermen? Of kun je misschien beter gewoon delen?

Geheim houden of delen?

Sommige ondernemers zijn van mening dat in de huidige maatschappij het geheim houden van ideeën achterhaald is en dat delen de norm is geworden. In de kern ben ik een voorstander van delen en samenwerken in de open-netwerkeconomie waarbij naar mijn mening transparantie essentieel is.

Angstvallig geheimhouden van ideeën is zeker niet altijd noodzakelijk maar verstandig omgaan met het delen van je idee is aan te raden. Het komt vaker voor dat de partner met wie je een samenwerking bent aangegaan er vandoor gaat met het idee en jij als bedenker/uitvinder met lege handen achterblijft.

Dus toch beschermen?
Het eerste wat ik bedenkers/uitvinders adviseer is om hun idee vast te leggen als i-depot. Dit is een hulpmiddel om later te kunnen bewijzen dat een bepaald idee al bestond. Het i-depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Vervolgens kun je onder geheimhouding het idee delen met anderen. In de geheimhoudingsovereenkomst kun je dan eenvoudig verwijzen naar het i-depot.

Geheimhoudingsovereenkomst voldoende?
Helaas bindt een geheimhoudingsovereenkomst alleen de andere partij en heb je hiermee geen mogelijkheid om anderen te beletten met je idee aan de slag te gaan. Die ander heeft namelijk geen geheimhoudingsverplichting. Daarnaast is het ook mogelijk dat de wederpartij met wie je een geheimhoudingsovereenkomst bent aangegaan de overeenkomst schendt en toch zelfstandig met het idee aan de haal gaat.

Om anderen te beletten met jouw idee aan de slag te gaan is het toch essentieel om te bekijken in hoeverre het mogelijk is je idee te beschermen middels intellectuele eigendomsrechten, denk bijvoorbeeld aan auteursrecht, octrooirecht of merkrecht.

IE bescherming noodzakelijk?

Maar is bescherming van je idee altijd nodig? Nee zeker niet. In sommige gevallen is het verstandig op andere manieren een voorsprong te creëren of juist een standaard neer te zetten waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken. De afweging hiervoor is van geval tot geval anders. Een volgende keer zal ik verder ingaan op de verschillende IE rechten in specifieke gevallen.

Van wie zijn foto’s op twitter?

Eerder heb ik een blog geschreven over de rechten op tweets. Daarin behandelde ik ook de speciale status van foto’s die geplaatst worden op twitter.

Status foto’s
Uiteraard berusten de auteursrechten bij de maker van de foto’s maar door plaatsing via een speciale fotodienst op twitter geef je deze dienst toestemming om de foto toegankelijk te maken en te verspreiden. Dit is noodzakelijk om de foto openbaar te maken via het internet. In principe was het zo dat de meeste fotodiensten niet het recht hadden de door jou geplaatste foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Tot afgelopen week. Toen werd namelijk bekend dat online fotodienst Twitpic een deal had gesloten met het Britse persbureau WENN. De foto’s die via Twitpic worden geplaatst kunnen nu door WENN commercieel worden gebruikt.

Rechten en voorwaarden
Twitpic geeft in haar algemene voorwaarden heel duidelijk aan dat de rechten van de foto’s bij de maker blijven berusten. In een blogpost legt Twitpic uit dat het “your content” is en blijft. Door het uploaden van foto’s naar Twitpic geef je Twitpic het recht deze door te geven aan “affiliated partners” van Twitpic. Dit laatste is gewijzigd in de algemene voorwaarden van Twitpic. WENN is zo’n affiliated partner.

Optreden tegen inbreuk
Twitpic geeft aan dat zij juist de auteursrechten op gedeelde content wil respecteren en de deal juist vanuit dit oogpunt is gesloten. WENN zou namelijk ook gaan optreden tegen materiaal dat ongeautoriseerd wordt ge-her-publiceerd op websites. Of gebruikers daar baat bij hebben is nog maar de vraag.

Tenslotte
Het was te verwachten dat ook online fotodiensten de mogelijkheid zouden willen verkrijgen commercieel voordeel te halen uit het geplaatste foto- en videomateriaal (net zoals dat geldt voor twitter ten aanzien van de tekstuele inhoud van tweets). Volgens techblog TNW (The Next Web) is Twitpic niet uniek en zijn er steeds meer fotodiensten die in hun algemene voorwaarden een dergelijke mogelijkheid hebben ingebouwd.

Wie kan geld verdienen aan een app?

Stel je bent software ontwikkelaar en hebt een app ontwikkeld waarmee veel geld kan worden verdiend. Wanneer je een dergelijke app in opdracht van een ander hebt ontwikkeld komt de vraag om de hoek kijken aan welke partij de exclusieve rechten op dat specifieke stuk software toekomen. Is het de programmeur of toch de opdrachtgever? En over welke rechten hebben we het eigenlijk?

Auteursrecht

Het auteursrecht komt toe aan een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en daarnaast het stempel van de maker draagt. Het begrip “werk” wordt steeds ruimer geïnterpreteerd. Software en het voorbereidend materiaal wordt specifiek genoemd als werk waarop auteursrecht rust. Op het moment dat de software wordt ontwikkeld waarbij wordt voldaan aan het oorspronkelijkheidsvereiste ontstaat door creatie het auteursrecht bij de maker van de software.

Maker
In de meeste gevallen zal de ontwikkelaar/programmeur de maker en dus rechthebbende zijn. Echter wanneer de ontwikkelaar in dienst is van een werkgever komt het auteursrecht in de meeste gevallen toe aan werkgever (artikel 7 Auteurswet). Indien software echter naar het ontwerp van een derde en onder diens leiding en toezicht tot stand wordt gebracht dan rusten de rechten bij die partij. Dit is geregeld in artikel 6 van de Auteurswet.

Rechtbank Almelo heeft op 24 maart 2011 in Kort Geding een uitspraak gedaan op dit gebied. Er werd betoogd dat door een partij in opdracht en voor rekening van een leverancier/opdrachtgever verder ontwikkelde computerapplicaties tot stand gebracht naar het ontwerp van die opdrachtgever en onder haar leiding en toezicht. Op basis hiervan beweert leverancier/opdrachtgever dat zij als de maker van die applicaties moet worden aangemerkt. Helaas kon in kort geding niet worden vastgesteld welke partij auteursrechthebbende was op computerapplicaties en dus zal eventueel een vervolgprocedure moeten worden afgewacht.

Om mogelijke onduidelijkheid op dit gebied uit te sluiten zou je als leverancier/opdrachtgever kunnen bedingen dat je sowieso de rechten op de software overgedragen krijgt.

Octrooirecht
Algemeen wordt aangenomen dat het in Europa vrijwel onmogelijk is software te octrooieren. Echter als de functionaliteit van de software nieuw en inventief is dan zijn er zeker mogelijkheden tot octrooieren. De software dient dan wel een bepaald probleem op te lossen en deze oplossing moet niet voor de hand liggen voor het probleem. Zie hiervoor ook dit artikel dat onder meer is gepubliceerd in de Automatiseringsgids.

Met een octrooi verkrijgt de octrooiaanvrager het uitsluitend, exclusieve recht op het uitbaten van de uitvinding zoals vastgelegd in de octrooiaanvrage gedurende een beperkte tijd (in de meeste landen maximaal twintig jaar, te rekenen van de indieningdatum van de octrooiaanvrage).

Octrooihouder
In beginsel wordt de aanvrager van een octrooi als de uitvinder beschouwd (artikel 8 Rijksoctrooiwet 1995). In artikel 12 ROW 1995 worden specifieke situaties vermeld voor de situatie dat iemand in dienstverband, in het kader van een opleiding of tijdens onderzoek aan een universiteit, hogeschool of andere onderzoeksinstelling een uitvinding doet. De aanspraak op octrooi komt toe aan de werkgever wanneer de aard van de dienstbetrekking meebrengt dat werknemer uitvindingen doet van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. De aanspraak op octrooi komt in alle gevallen toe aan de onderzoeksinstelling of aan degene voor wie de werkzaamheden worden verricht in het kader van een opleiding.

Van de regels van artikel 12 kan bij overeenkomst worden afgeweken. Vaak worden regels opgenomen in het arbeidscontract of in een afzonderlijk contract.

Tenslotte
Het is altijd aan te raden heldere, duidelijke afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten op software die ten behoeve van een opdrachtgever door een ontwikkelaar wordt geprogrammeerd. Vaak zie je dat bij aanvang van de opdracht iets dergelijks niet wordt geregeld en pas wanneer bijvoorbeeld een app geld op gaat leveren wordt dit een issue.