Gratis bier met selfie; mag dat in Nederland?

#BarBandits by Carlsberg from Konstellation on Vimeo.

Het biermerk Carlsberg heeft een interessante marketingactie bedacht. Door het plaatsen van een selfie op Instagram onder vermelding van de hashtag #BarBandits kun je gratis bier winnen.

Ik vind het echt een goed bedachte actie van het Deense bureau Konstellation. Instagram is zeer populair onder jongeren en ook het maken en plaatsen van selfies lijkt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wat ik me wel afvraag is of dit soort acties in Nederland is toegestaan.

Promotioneel kansspel

Voor zover ik begrijp geldt na het posten van de selfie dat er random wordt bepaald of er 3 dezelfde foto’s worden getoond en er dus gratis bier wordt gewonnen. Op basis daarvan zou een dergelijke actie onder de regels van een promotioneel kansspel kunnen vallen. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving aangepast. Het probleem hierbij is wel dat de totale waarde van het prijzenpakket vooraf bekend dient te zijn en mag een dergelijke actie alleen doorlopend worden gevoerd als er sprake is van een klein kansspel. Dit valt naar mijn idee als aanbieder nog wel te organiseren.

Speciale regels alcohol

Voor het aanbieden van alcohol gelden echter nog speciale regels. In artikel 20 van de Reclamecode voor alcoholische dranken  wordt expliciet bepaald dat het niet is toegestaan alcoholische dranken gratis of tegen minder dan de helft van de prijs aan te bieden.

Regulier kansspel

Wellicht is het voor Carlsberg mogelijk een vergunning te verkrijgen als regulier kansspel. Ik ben heel benieuwd op welke wijze deze actie uiteindelijk in Nederland gaat worden ingevoerd.

Cookies & Google Analytics

SAMSUNGDe cookiewet is vanaf 5 juni 2012 van toepassing. Op grond hiervan dienen gebruikers van websites vooraf expliciet toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Noodzakelijk ofwel functionele cookies vielen sowieso buiten de wet.

Wetsvoorstel
Op grond van de wet ontstond grote ophef. Uiteindelijk werd op 20 mei 2013 een concept wetsvoorstel door minister Kamp openbaar gemaakt waarin de cookiewet zo wordt aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies.

Op 28 maart 2014 is het wetsvoorstel daadwerkelijk ingediend. Op 7 oktober 2014 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is hiermee op 4 februari 2015 akkoord gegaan. Vanaf 11 maart 2015 is de nieuwe wet van toepassing.

Geldigheid
De cookiewet is niet alleen van toepassing op cookies maar geldt voor alle methoden waarmee je via een elektronisch communicatienetwerk informatie opslaat van of toegang verkrijgt tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker.

Google Analytics uitzondering?
Naast de noodzakelijke of functionele cookies behoeft er ook geen toestemming meer te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Hieronder vallen de analytic cookies (first party analytics), testing cookies en affiliate cookies.

Eerder werd geoordeeld dat Google Analytics derhalve onder het uitzonderingsregime zou vallen. Dit is echter maar zeer de vraag. Om namelijk te beoordelen of je voor het plaatsen van een cookie daadwerkelijk niet hoeft te voldoen aan de informatie- en toestemmingsverplichting wordt gekeken naar het daadwerkelijke gebruik dat je als plaatser van de cookie maakt van deze informatie. Volgens de minister valt Google Analytics vaak niet onder dit regime.

Wel heeft het College Bescherming Persoonsgegevens onlangs een handreiking gepubliceerd om Google Analytics zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen. Dus wanneer je met Google Analytics werkt volg dan de instellingen die in deze handreiking worden geboden.

Tracking cookies
Voor cookies die het surfgedrag van internetgebruikers volgen verandert er niets. Hiervoor moet nog steeds vooraf toestemming worden gegeven. Toch wordt ook dit vereiste door bedrijven vaak overtreden. De toestemming voor dergelijke cookies kan op twee manieren. Ofwel door het actief klikken op een button waarmee je toestemming geeft ofwel door het doorklikken op de website terwijl je duidelijk bent geïnformeerd omtrent de soorten cookies die daar worden geplaatst. Cookiemuren zijn in beginsel nog wel toegestaan maar niet voor websites die een algemene of publieke taak hebben.

Voorlichting
Ten aanzien van de voorlichting richting consumenten en MKB’ers is door overheid in samenwerking met het bedrijfsleven de website http://www.veiliginternetten.nl gelanceerd. Het is de bedoeling dat hierop tzt een tool ter beschikking wordt gesteld voor MKB’ers om bijv. privacy statement te kunnen genereren.