Trainstorm2030

Op 22 november 2011 heb ik een heel inspirerende bijeenkomst bijgewoond over werken aan en in de toekomst. @peternelissen en @dianarussohrbp zijn de initiatiefnemers van deze bijzondere dag. Het initiatief heeft de naam #trainstorm2030 gekregen, zie ook website.

In een vogelvlucht onderstaand een impressie van #trainstorm2030. Tijdens het samenstellen bleek dat zelfs de korte impressie steeds langer werd (laat een jurist maar eens een korte verslaglegging doen;) dus daarom volgt het 2e deel van #trainstorm2030 over een paar dagen.

Op platform Slimmer Werken Slimmer Reizen vind je ook een storify verslag van deze dag op basis van de tweets.

Den Haag
De dag begint erg vroeg met de trein van 05.32u van Eindhoven naar de prachtige locatie van S2M in de Haagse Toren (@s2mhaagsetoren).

Merel van Vroonhoven van NS geeft als eerste de visie van NS op de toekomst. Waarbij ze direct aangeeft dat de toekomst nooit precies wordt zoals je denkt/verwacht. Gewoonte bepaalt vaak gedrag van mensen en ze ziet mogelijkheden om van station 3e werkplek te maken. Een stelling die mij zeer aansprak was de volgende: “Tijd is kostbaar en reistijd is geen verloren tijd.”
Hoe verbind je oude systemen (denk bijv aan wetgevingstraject vaak meerjarenplan) met de snelheid die vanuit mensen zelf komt. Grens tussen werk en privé vervaagt, balans is toverwoord.

De 2e spreker is Frank Verlaan van Microsoft @hnwbijmicrosoft. Eerst inkijkje in zijn privéleven, iets van de toekomst? Verder ziet Microsoft 3 aparte zaken.
1. Flexibilisering tijd en plaats, zoals Merel al aangaf
2. Consumerization (ik neem mijn eigen mobiel, laptop etc wel mee, “bring your own”)
3. Ecologische duurzaamheid, dus ook duurzaam omgaan met de mens zelf.

Mooi filmpje over toekomst, gepersonaliseerde informatie op 1 plaats, gezicht- en spraakherkenning. Door middel van bijvoorbeeld tag, interessant ook vanuit juridisch oogpunt.

Utrecht
Bij S2M Utrecht is @jwalphenaar de verbinder en geeft Ronald van den Hoff @society30 zijn visie op organisaties in de toekomst. Volgens hem verdwijnen de traditionele organisaties en worden waardenetwerken belangrijk. Juridische structuur van dat soort samenwerkingen niet echt belangrijk, wel bijvoorbeeld goede afspraken met elkaar maken over auteursrechten.

Er zijn nog wel een paar stappen te zetten volgens hem, hij toont dit door het noemen van de volgende voorbeelden:
* Pleaserobme
* Van wie is je netwerk? Werkgever / werknemer
* Leugendetectie op chat software
* Sinterklaas nog echt? Bestaat de persoon/organisatie met wie je contact hebt echt??

Deze stappen zijn niet toevallig juridisch bepaald naar mijn idee. Verder wordt energie en techniek bepalend, lossen we dat op? Van wie zijn gegevens? Er zal altijd misbruik worden gemaakt door bepaalde individuen maar dat houdt revolutie niet tegen aldus @society30

Direct aansluitend volgden 6 tweeminuten pitches van @remcomostertman @roosvanvugt @martijnarets @femkehovinga @gjleuverink @jojanneke waarna de aanwezigen konden kiezen om live te trainstormen in groepjes. Het was leuk om verschillende standpunten te horen en goed om te zien dat je met een paar mensen bij elkaar tot soms verrassende ideeën komt.

Elke sessie werd afgesloten met 3 wensen die werden meegenomen naar de volgende locatie. Zie voor de wensen voor de toekomst eveneens de website.

Innovatie & Subsidies

De overheid wil graag innovatie stimuleren en helpt hiermee ook door het verstrekken van subsidies en andere regelingen. Maar welke regelingen zijn er, waar moet je zijn en hoe kun je deze aanvragen? Het is vaak bijna onmogelijk om in subsidieland door de bomen het bos te blijven zien.

Specialist
Het is altijd verstandig en aan te raden je te wenden tot een subsidiespecialist. Ik heb hele goede ervaringen met Frank de Winter van TDW Advies uit Uden en Rob Ottervanger van Ottervanger Advies, specialist op het gebied van subsidies en technische innovaties.

Onderstaand zal ik in het kort de drie meest bekende, interessante regelingen in het kort toelichten.

WBSO
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) betreft een fiscale stimulering van R&D. Hiermee kunnen de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) worden verlaagd. De WBSO is bedoeld voor iedere innovatieve ondernemer (IB/Vpb) in Nederland die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling.

RDA
Het kabinet introduceert in 2012 een fiscale aftrekregeling voor investeringen en exploitatiekosten voor innovatie die niet in aanmerking komen voor de WBSO: de Research & Development Aftrek (RDA). Hiermee kunnen bedrijven een percentage van deze investeringen en kosten aftrekken van de vennootschapsbelasting. In aanmerking komen bijvoorbeeld de huur van apparatuur, aanschaf van materialen en investeringen in een laboratorium (overigens is de definitie van kosten in dit verband nog niet vastgesteld).

De RDA betekent dus een extra aftrekpost op de fiscale winst. De hoogte van de aftrekpost wordt bepaald door de kosten en investeringen voor R&D, exclusief loonkosten, te vermenigvuldigen met een RDA-percentage.

Innovatiebox
Innovatieve bedrijven die Vpb-plichtig (Vennootschapsbelastingplichtig; BV in ieder geval) zijn, kunnen gebruik maken van de innovatiebox. Hiertoe kunnen zij de winsten uit innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt dan een behoorlijk lager belastingtarief.

Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox moet voor de innovatie (immaterieel activum) een S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk volgens WBSO) verklaring zijn afgegeven en/of er moet een octrooi voor zijn verleend. Dit mag ook een buitenlands patent zijn. Wel dient het octrooi/S&O voor tenminste 30% bij te dragen aan de winst uit het zelf ontwikkelde of voorgebrachte immateriële vaste activa.

De keuze voor de innovatiebox kan worden aangegeven bij de aangifte vennootschapsbelasting, de keuze kan gemaakt worden per immaterieel activum. Dit betekent dat zowel voor een octrooi als voor een S&O-verklaring gebruik gemaakt kan worden van de innovatiebox. De Belastingdienst is coöperatief gebleken; bedrijven worden op verzoek bezocht om de mogelijkheden van de innovatiebox door te spreken en te adviseren.

Presentaties/workshops

Aankomende week mag ik maar liefst 3 presentaties geven. Leuk om te doen, wel brengt behoorlijk wat extra werk met zich mee. Op 11.11.2011 mag ik, als echte carnavalsliefhebber maar liefst 2 keer optreden.

Social media & onderwijs
Op de basisschool van de kinderen mag ik samen met Diana Russo allereerst de leerkrachten informeren over de impact en het nut van social media. Ons doel is bewustwording te creëren bij de school en de leerkrachten te activeren. Dat laatste is wat ons betreft al gelukt als ze er over gaan nadenken en kijken of en hoe het hen zou kunnen helpen.

Algemene Voorwaarden & Intellectueel Eigendom
Op de bewuste 11 november geef ik samen met collega-jurist Esther Wensveen een presentatie voor de leden en genodigden van BNI Einstein. Het onderwerp van deze presentatie is algemene voorwaarden en intellectueel eigendom. Heeft een bedrijf algemene voorwaarden nodig, waarvoor dienen zij en heel belangrijk hoe gebruik je die eigenlijk? Elke ondernemer krijgt ermee te maken maar het behoort niet tot de “core-business” en daarom wordt hieraan vaak geen prioriteit gegeven terwijl dit zeker van belang is. Ben je als ondernemer innovatief bezig, hoe haal je dan het beste uit je ideeën? Is beschermen hiervan de beste manier of kun je beter delen; wat zijn de voor- en nadelen? Esther en ik zullen dit soort vragen beantwoorden en daarnaast praktische tips geven die je als ondernemer kunt gebruiken.

Intellectueel Eigendom & Social Media
De laatste van de 3 is een workshop die ik mag geven bij de officiële opening van Bedrijvencentrum Traverse. Voorzover ik weet kun je je nog steeds opgeven voor een van de workshops die die middag gegeven worden in de verschillende BC Traverse ruimtes.

In mijn workshop zal ik ingaan op een paar juridische aspecten van social media, denk bijvoorbeeld aan auteursrechten op informatie die je plaatst op bijvoorbeeld LinkedIn en niet te vergeten foto’s die gebruikt worden. Als iemand graag een bepaald specifiek onderwerp de revue wil laten passeren dan laat maar weten, wie weet dat ik het dan behandel.

Ik hoop jullie te zien bij een van de presentaties komende week!