Gratis bier met selfie; mag dat in Nederland?

#BarBandits by Carlsberg from Konstellation on Vimeo.

Het biermerk Carlsberg heeft een interessante marketingactie bedacht. Door het plaatsen van een selfie op Instagram onder vermelding van de hashtag #BarBandits kun je gratis bier winnen.

Ik vind het echt een goed bedachte actie van het Deense bureau Konstellation. Instagram is zeer populair onder jongeren en ook het maken en plaatsen van selfies lijkt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wat ik me wel afvraag is of dit soort acties in Nederland is toegestaan.

Promotioneel kansspel

Voor zover ik begrijp geldt na het posten van de selfie dat er random wordt bepaald of er 3 dezelfde foto’s worden getoond en er dus gratis bier wordt gewonnen. Op basis daarvan zou een dergelijke actie onder de regels van een promotioneel kansspel kunnen vallen. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving aangepast. Het probleem hierbij is wel dat de totale waarde van het prijzenpakket vooraf bekend dient te zijn en mag een dergelijke actie alleen doorlopend worden gevoerd als er sprake is van een klein kansspel. Dit valt naar mijn idee als aanbieder nog wel te organiseren.

Speciale regels alcohol

Voor het aanbieden van alcohol gelden echter nog speciale regels. In artikel 20 van de Reclamecode voor alcoholische dranken  wordt expliciet bepaald dat het niet is toegestaan alcoholische dranken gratis of tegen minder dan de helft van de prijs aan te bieden.

Regulier kansspel

Wellicht is het voor Carlsberg mogelijk een vergunning te verkrijgen als regulier kansspel. Ik ben heel benieuwd op welke wijze deze actie uiteindelijk in Nederland gaat worden ingevoerd.

Nieuwe regels webshops

ImageOp de dag dat het Nederlands elftal zijn eerste WK wedstrijd speelt tegen Spanje gaan ook de nieuwe regels gelden voor het consumentenrecht in verband met koop op afstand. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op de website van de Autoriteit Consument & Markt. Twee punten licht ik hieronder heel in het kort toe.

Betaalplicht
Vanaf vandaag geldt aldus dat wanneer een bestelling wordt geplaatst het duidelijk moet zijn voor een consument dat hierdoor een betaalplicht ontstaat. Je zou aldus een knop dienen op te nemen waarin dit duidelijk wordt aangegeven.

Herroeping/bedenktermijn
Ook wordt de bedenktermijn voor een consument verlengd tot 14 dagen en bij de herroeping dient gebruik te worden gemaakt van een modelformulier voor retournering.

Nieuwe cookiewet

De afgelopen tijd al ontzettend veel in het nieuws geweest. De nieuwe cookiewet die per 5 juni 2012 in werking is getreden. Wat houdt die nu eigenlijk precies in en voor welke websites is het belangrijk om vooraf toestemming te vragen.

Wet

De Cookiewet is eigenlijk een aanpassing van de Telecomwet, artikel 11.7a is aan deze wet toegevoegd. De reden dat deze wet zo snel is ingevoerd is dat Nederland anders een boete riskeerde vanuit Europa. Nieuw artikel 11.7a lid 1 luidt als volgt:

Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.

Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De wet heeft het dus over “gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker”. Dit is ruimer dan alleen cookies maar gemakshalve wordt de term cookie gebruikt voor alle gegevens waarmee internetgebruikers online “getracked” kunnen worden.

 Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies, Petra Blankwaard zet in haar blog op socialned helder uiteen waar het nu precies om gaat.

In lid 3 van artikel 11.7a wordt een uitzondering gemaakt voor noodzakelijke cookies; bijvoorbeeld cookies die nodig zijn in een bestelproces van een webshop. Voor de andere cookies is de wet wel degelijk van toepassing.

Toestemming?

De plaatser van de cookie dient de gebruiker vooraf te informeren (zie hierboven lid 1 onder a). En daarnaast moet er ook toestemming zijn gekregen van de gebruiker (sub b van lid 1 hierboven). Hierover bestaat nogal wat onduidelijkheid omdat het echt gaat om expliciete, ondubbelzinnige toestemming.

Probleem?

Hoe kun je dit in de praktijk verzorgen? Adviesbureau ICTRecht heeft hiertoe een nieuwe website in het leven geroepen Cookierecht. Op die website staan naast praktische tips ook voorbeeldteksten die kunnen worden opgenomen in een verklaring.

Het is namelijk tot op heden onduidelijk wat een correcte manier is om te voldoen aan de informatieplicht en het toestemmingsvereiste uit de wet. Meerdere instanties hebben hierover dan ook rapporten uitgebracht, waaronder de OPTA zelf die belast is met de handhaving van de wet.

Waardevol kadootje of toch spam?

Vandaag ontving ik de e-zine van Linda Spaanbroek waarin ze je 4 manieren geeft om je mailinglijst te bouwen via LinkedIn.

Gratis Weggever
Weliswaar meldt ze kort dat LinkedIn niet bedoeld is voor listbuilding omdat het een sociaal netwerk is maar verderop geeft ze je toch handvatten om LinkedIn op die manier te gebruiken:

“Zo vormt je Gratis Weggever de ingang naar listbuilding via LinkedIn. Want nu ben je niet aan het spammen of verkopen, maar biedt je iets aantrekkelijks aan”

Is dat zo?
Juist omdat je iets aanbiedt val je onder de spamwetgeving op het moment dat je je huidige LinkedIn contacten zo’n bericht stuurt. Het bericht is namelijk ongevraagd ontvangen en voorts betreft het een commercieel (of evt. charitatief) bericht. Beiden zijn echter niet toegestaan en de ontvanger zou aldus een spamklacht kunnen indienen.

Krijg ik er problemen mee?
Waarschijnlijk zullen de meesten van je contacten het geen probleem vinden als ze werkelijk iets waardevols ontvangen via een LinkedIn bericht maar ik zou er op zijn minst erg voorzichtig mee zijn. Social media is niet bedoeld voor dergelijke direct marketing doeleinden en persoonlijk zou ik het daar dan dus ook niet voor gaan gebruiken.
Vanuit marketing oogpunt wel begrijpelijk, ook vorig jaar blogde ik hier al over. Hoe staan jullie hier tegenover? Is het irritant om dit soort berichten te ontvangen of juist geen probleem?

Social media & privacy / tros radar

Meteen op 2 januari 2012 had tros radar een spraakmakende uitzending met als onderwerp social media & privacy. Door social media gebruikers werd actief gereageerd op twitter.

Bewustwording
Naar mijn idee is educatie/bewustwording voor (toekomstige) gebruikers ook erg belangrijk. Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen zegt men wel eens. Er zijn echter wel degelijk voorbeelden van gebruikers die negatief geconfronteerd worden met de gevolgen. Het delen van ons leven is letterlijk het kapitaal van de sociale netwerken.

Facebook
Facebook is een van deze netwerken en een wereldwijde speler op dit gebied. Facebook is bovendien een speler die de grenzen van privacywetgeving telkens opzoekt en overschrijdt. Daarnaast wordt Facebook steeds meer een toegangspoort tot internet. Zonder account wordt het in sommige gevallen lastig om toegang te krijgen tot bepaalde sites. Ik merk dat zelf ook omdat ik gezien de privacy-policy van Facebook geen account heb.

Je doet het zelf
Datgene wat ik het meest beluister is: “je plaatst de informatie zelf op bijvoorbeeld Facebook, dan moet je maar goed afschermen”. Hierin zou goede educatie een rol kunnen spelen. Maar juist ook wanneer je niet zelf informatie plaatst maar op internet surft wordt je gevolgd en slaat Facebook informatie van je op. In hoeverre heb je dat in de gaten en heb je daar een duidelijke keuze in gemaakt?

Tot waar “volgt” Facebook?

Eerder blogde ik op Socialned over de privacy op Facebook. Afgelopen weekend blogde hacker Nik Cubrilovic dat Facebook haar gebruikers blijft volgen ook nadat ze zijn uitgelogd. Op die manier kan Facebook het surfgedrag van deze gebruikers in kaart brengen wat uiteraard een schat aan marketinginformatie oplevert. Ook op Webwereld verscheen vandaag een artikel dat Facebook haar gebruikers overal volgt.

Cookies
Facebook doet dit door gebruikmaking van cookies. Slechts het consequent handmatig verwijderen van deze cookies beschermt gebruikers tegen het volgen nadat ze zijn uitgelogd. En laten we eerlijk zijn: welke gebruiker is zo alert en consequent?

Marketing of noodzaak?
Facebook ontkent de aantijgingen van Cubrilovic uiteraard. Zij stellen dat er weliswaar gebruik wordt gemaakt van cookies welke actief blijven maar deze worden volgens hen niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Dergelijke cookies zouden worden gebruikt voor het goede doel, bijvoorbeeld om aanvallen op facebook-profielen te voorkomen.

Privacy
Cubrilovic gaat nu samen met Facebook bekijken in hoeverre deze cookies de privacy van gebruikers schenden. Aangezien er veel reacties kwamen van gebruikers dat zij dit echt niet door de beugel vonden kunnen heeft Facebook heel snel actie ondernomen en inmiddels zelfs al haar beleid aangepast. Nu wordt de cookie verwijderd nadat de gebruiker is uitgelogd. Snelle actie van Facebook dus in dit geval.

LinkedIn privacy

Vorige week werd plotseling bekend dat LinkedIn de namen en foto’s van gebruikers mag gaan gebruiken in hun advertenties. Deze instelling staat automatisch “aan” binnen LinkedIn. Blijkbaar bestaat de mogelijkheid binnen LinkedIn al vanaf juni maar is het vanaf vorige week in Nederland onder de aandacht gekomen van een groot publiek.

Toegestaan?
Nu gaat het om namen en foto’s maar LinkedIn heeft het over social content dus daar vallen ook updates etc. onder. De vraag is natuurlijk of dit zomaar is toegestaan. Ik verwijs hiervoor even naar een recente blog van Arnoud Engelfriet. Ik deel zijn mening dat dit volgens Nederlands recht niet zonder meer mogelijk lijkt. LinkedIn heeft haar eigen voorwaarden en Privacy Policy wel aangepast en door het blijven gebruiken van LinkedIn zouden we als gebruiker hier automatisch mee in hebben gestemd. Ikzelf heb dit LinkedIn bericht wel even apart gezet om de wijzigingen te checken maar moet eerlijkheidshalve bekennen dat dit er niet meer van is gekomen.

Handmatig uitzetten
Omdat de mogelijkheid automatisch door LinkedIn in de gebruikersprofielen is aangezet zul je zelf handmatig actie moeten ondernemen als je dit niet wenst. Ik heb van verschillende mensen informatie gekregen en verwijs even naar een recente blog van Anne Raaymakers hiervoor. Ik ga zelf meteen actie ondernemen.

Politiek
Zelfs de PvdA fractie twijfelt aan het privacybeleid van LinkedIn en heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) vragen gesteld. Het wachten is dus op het antwoord op de vraag of het College Bescherming Persoonsgegevens mogelijk tegen deze praktijk gaat optreden. Ik ben heel benieuwd.

Gedeeltelijk teruggedraaid
Inmiddels is bekend geworden dat LinkedIn is gezwicht voor het commentaar en de situatie heeft aangepast. In een blog op Webwereld wordt een voorbeeld getoond van de veranderde situatie. Er wordt niet meer automatisch getoond wie er volgt (met naam en foto) maar meer nog dat personen in jouw netwerk dit volgen.

Marketingtool nummer 1?!

Tijdens de Business Bootcamp die ik de afgelopen 2 dagen bijwoonde gaf Nisandeh Neta enkele marketingtools die essentieel zouden zijn om je bedrijf te laten groeien. Op nummer 1, volgens Nisandeh, database mailing, zie hiervoor ook dit filmpje.

Mail je cliënten en prospects regelmatig met voor hen interessante informatie. Dit kunnen artikelen, tips of aanbiedingen zijn. Zo blijf je in hun systeem.
Maar hoe zit dat nu juridisch? Mag dat zomaar?

SPAM wetgeving
Per 1 oktober 2009 is de wetgeving voor het versturen van ongevraagde berichten aan bedrijven aangepast. Voorheen was het al verboden om dergelijke berichten aan natuurlijke personen te sturen. Het versturen van ongevraagde reclame per e-mail aan bedrijven is vanaf 1 oktober 2009 dus wettelijk verboden. Maar ook het versturen van ongevraagde berichten door gebruik te maken van “automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten” is niet langer toegestaan. Dit betekent dat je dus ook geen gebruik mag maken van sms maar wel van ouderwetse post.

Autoriteit Consument & Markt

Als je als persoon en/of bedrijf toch ongevraagde mailings ontvangt dan kun je dat melden aan de ACM, de Autoriteit Consument & Markt (voorheen werd dit gedaan door de OPTA). Zij houden toezicht op de naleving van de regels over spam. Zie voor meer informatie en/of het melden van een klacht spamklacht.

Toestemming
In principe moet de ontvanger vooraf toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van elektronische mailings dat kan door aanmelding vooraf via bijvoorbeeld een website maar ook mondeling. Wel ligt de bewijslast voor het aantonen van dergelijke toestemming bij de verzender. Meer informatie hieromtrent tref je hier aan.

Uitzondering
Een uitzondering is het versturen van mails aan bestaande cliënten voor soortgelijke producten of diensten. Je mag over het algemeen je bestaande cliënten dus een nieuwsbrief sturen met informatie jouw diensten en activiteiten. Wel moet hierbij ook telkens de mogelijkheid bestaan voor de ontvanger om af te melden voor jouw nieuwsbrief.

Prospects
Personen en/of bedrijven die ooit informatie hebben opgevraagd over jouw product of dienst behoren niet tot je bestaande cliënten. In de meeste gevallen zullen ze niet echt problemen hebben met het ontvangen van informatie maar ben hier erg alert bij afmeldingen want het blijft een grijs gebied.

Tenslotte
Gebruik maken van een geautomatiseerd systeem voor het versturen van informatie over jouw product of dienst aan cliënten is dus geen probleem en vanuit marketing oogpunt zeker erg interessant. Prospects worden niet afzonderlijk in de wet genoemd, ben daar dus iets voorzichtiger.

Alhoewel het uit de youtube film niet blijkt geeft Nisandeh tijdens de bootcamp wel heel duidelijk aan dat je niet zomaar mensen kunt spammen. Dit doet hij na het netwerkspel waarin je visitekaartjes ontvangt van anderen waarbij hij heel duidelijk aangeeft dat het niet de bedoeling is anderen te belagen met e-mail om jouw product of dienst aan te bieden.

Toch is recentelijk maar weer aangetoond dat spammen loont, zie dit voorbeeld. En is bijvoorbeeld spammen vanuit andere landen (China, Rusland etc) ook door de ACM aan te pakken?

Kras & Win acties

Afgelopen week ging ik boodschappen doen bij de Super de Boer en ontving ik een SuperKraskaart. Als ik 3 vakjes zou openkrassen kon ik direct zien of ik een van de winnaars was van ofwel een van de hoofdprijzen of een van geweldige supermarktproducten.

Op zich een ludieke actie natuurlijk. Meer informatie over de actie op de website van de Super de Boer.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
In een eerdere blog van 15 juli 2010 heb ik al toegelicht dat een dergelijke actie valt onder de regelgeving van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden. Je ziet dan ook dat er voor elk product afzonderlijke actievoorwaarden worden gebruikt.

In diezelfde blog gaf ik aan dat het niet is toegestaan om bij een dergelijke actie gebruik te maken van kraskaarten waarbij direct na het openkrassen van de vakjes te zien is of en wat gewonnen is. Dit is namelijk slechts voorbehouden aan de Stichting Nationale Sporttotalisator. Deze stichting organiseert De Krasloterij.

Actie rechtsgeldig of niet?
Om een actie te organiseren is het niet nodig vooraf toestemming te vragen aan het Projectbureau Kansspelen, onderdeel van het ministerie van Justitie, dat toezicht houdt op promotionele kansspelen.

Wel zou in dit geval goedkeuring gevraagd moeten zijn aan De Krasloterij. Of dit al dan niet het geval is durf ik niet te zeggen maar vooralsnog ga ik er van uit dat dit wel is afgestemd door een organisatie als Super de Boer.

Conclusie
In principe kunnen dergelijke krasacties dus niet zomaar worden georganiseerd door bedrijven maar op het moment dat toestemming wordt verkregen van de desbetreffende instanties is er geen probleem.

Mocht op een gegeven moment blijken dat een actie niet in overeenstemming is met de gedragscode, dan neemt het Projectbureau Kansspelen contact op met de betrokken partijen.

Interessant: tweets waarbij prijzen te winnen zijn

Op twitter zie ik ze regelmatig voorbijkomen: onder de eerste zoveel nieuwe volgers verloten we mijn nieuwst boek of bijv. een gratis coachingssessie. Maar ook: “re-tweet dit bericht en wellicht win jij de volgende prijs.”

De vraag is of dit soort acties altijd zomaar zijn toegestaan?

Wet op de kansspelen
De Wet op de Kansspelen verbiedt het zonder vergunning gelegenheid geven om mee te dingen naar prijzen. Je hebt dus in principe een vergunning nodig om een kansspel te mogen aanbieden. Hierop bestaan 2 uitzonderingen.
1. wanneer er eigenlijk geen prijzen worden uitgegeven (mag ook niet verkapt)
2. wanneer het kansspel niet voor publiek is opengesteld en ook niet bedrijfsmatig wordt georganiseerd (bijv. een spel met en voor vrienden)

Bij de door mij aangehaalde voorbeelden worden wel degelijk prijzen uitgegeven. Het is dan dus de vraag in hoeverre het kansspel (de loterij) bedrijfsmatig wordt aangeboden. Alleen wanneer het kansspel op persoonlijke titel wordt georganiseerd (de prijs dus ook niet wordt uitgegeven door een bedrijf maar door een natuurlijke persoon) en niet voor publiek is opengesteld, zou het toegestaan zijn.

De volgende vraag is dan of twitterberichten voor het publiek zijn opengesteld. Zoals Arnoud Engelfriet in zijn blog al vermeldde is een twitterbericht in principe voor iedereen leesbaar (tenzij iemand zijn tweets afgeschermd heeft).

De voorbeelden die hierboven worden beschreven vallen alleen hierom al niet onder de uitzonderingen die genoemd worden in de Wet op de kansspelen.

Promotionele kansspelen
Wanneer dus door iemand via een twitterbericht een prijs te winnen valt is dit dus in principe verboden onder de Wet op de Kansspelen. Eventueel is het mogelijk dat dergelijke acties zijn toegestaan als promotioneel kansspel. Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen. Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
In de Gedragscode Promotionele Kansspelen zijn de voorwaarden vermeld waaronder een dergelijk kansspel is toegestaan. In mijn eerdere blog van 15 juli 2010 heb ik enkele voorwaarden vermeld. De aanwijzing van de winnaars moet door enige kansbepaling gebeuren waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar. Er dienen algemene spelvoorwaarden te worden opgesteld.
De aanwijzing van winnaars dient op onpartijdige wijze te geschieden. Op meerdere manieren kan het begrip ‘op onpartijdige wijze’ worden ingevuld bij het toekennen van prijzen door:
a. een notaris;
b. een gerechtsdeurwaarder;
c. een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel;
d. een instrument (bijvoorbeeld een computer) dat op onpartijdige wijze tot aanwijzing van winnaars kan komen.

Voor meer informatie zie de site van de overheid.

Conclusie
De twittervoorbeelden zoals hier beschreven zijn dus ook zeker niet zonder meer toegestaan. Men dient te voldoen aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Als hier niet aan wordt voldaan is dit een schending van de Wet op de Kansspelen met alle mogelijke gevolgen (straffen/boetes) van dien.