Gratis bier met selfie; mag dat in Nederland?

#BarBandits by Carlsberg from Konstellation on Vimeo.

Het biermerk Carlsberg heeft een interessante marketingactie bedacht. Door het plaatsen van een selfie op Instagram onder vermelding van de hashtag #BarBandits kun je gratis bier winnen.

Ik vind het echt een goed bedachte actie van het Deense bureau Konstellation. Instagram is zeer populair onder jongeren en ook het maken en plaatsen van selfies lijkt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wat ik me wel afvraag is of dit soort acties in Nederland is toegestaan.

Promotioneel kansspel

Voor zover ik begrijp geldt na het posten van de selfie dat er random wordt bepaald of er 3 dezelfde foto’s worden getoond en er dus gratis bier wordt gewonnen. Op basis daarvan zou een dergelijke actie onder de regels van een promotioneel kansspel kunnen vallen. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving aangepast. Het probleem hierbij is wel dat de totale waarde van het prijzenpakket vooraf bekend dient te zijn en mag een dergelijke actie alleen doorlopend worden gevoerd als er sprake is van een klein kansspel. Dit valt naar mijn idee als aanbieder nog wel te organiseren.

Speciale regels alcohol

Voor het aanbieden van alcohol gelden echter nog speciale regels. In artikel 20 van de Reclamecode voor alcoholische dranken  wordt expliciet bepaald dat het niet is toegestaan alcoholische dranken gratis of tegen minder dan de helft van de prijs aan te bieden.

Regulier kansspel

Wellicht is het voor Carlsberg mogelijk een vergunning te verkrijgen als regulier kansspel. Ik ben heel benieuwd op welke wijze deze actie uiteindelijk in Nederland gaat worden ingevoerd.

Nieuwe regels webshops

ImageOp de dag dat het Nederlands elftal zijn eerste WK wedstrijd speelt tegen Spanje gaan ook de nieuwe regels gelden voor het consumentenrecht in verband met koop op afstand. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op de website van de Autoriteit Consument & Markt. Twee punten licht ik hieronder heel in het kort toe.

Betaalplicht
Vanaf vandaag geldt aldus dat wanneer een bestelling wordt geplaatst het duidelijk moet zijn voor een consument dat hierdoor een betaalplicht ontstaat. Je zou aldus een knop dienen op te nemen waarin dit duidelijk wordt aangegeven.

Herroeping/bedenktermijn
Ook wordt de bedenktermijn voor een consument verlengd tot 14 dagen en bij de herroeping dient gebruik te worden gemaakt van een modelformulier voor retournering.

Nieuwe cookiewet

De afgelopen tijd al ontzettend veel in het nieuws geweest. De nieuwe cookiewet die per 5 juni 2012 in werking is getreden. Wat houdt die nu eigenlijk precies in en voor welke websites is het belangrijk om vooraf toestemming te vragen.

Wet

De Cookiewet is eigenlijk een aanpassing van de Telecomwet, artikel 11.7a is aan deze wet toegevoegd. De reden dat deze wet zo snel is ingevoerd is dat Nederland anders een boete riskeerde vanuit Europa. Nieuw artikel 11.7a lid 1 luidt als volgt:

Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.

Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De wet heeft het dus over “gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker”. Dit is ruimer dan alleen cookies maar gemakshalve wordt de term cookie gebruikt voor alle gegevens waarmee internetgebruikers online “getracked” kunnen worden.

 Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies, Petra Blankwaard zet in haar blog op socialned helder uiteen waar het nu precies om gaat.

In lid 3 van artikel 11.7a wordt een uitzondering gemaakt voor noodzakelijke cookies; bijvoorbeeld cookies die nodig zijn in een bestelproces van een webshop. Voor de andere cookies is de wet wel degelijk van toepassing.

Toestemming?

De plaatser van de cookie dient de gebruiker vooraf te informeren (zie hierboven lid 1 onder a). En daarnaast moet er ook toestemming zijn gekregen van de gebruiker (sub b van lid 1 hierboven). Hierover bestaat nogal wat onduidelijkheid omdat het echt gaat om expliciete, ondubbelzinnige toestemming.

Probleem?

Hoe kun je dit in de praktijk verzorgen? Adviesbureau ICTRecht heeft hiertoe een nieuwe website in het leven geroepen Cookierecht. Op die website staan naast praktische tips ook voorbeeldteksten die kunnen worden opgenomen in een verklaring.

Het is namelijk tot op heden onduidelijk wat een correcte manier is om te voldoen aan de informatieplicht en het toestemmingsvereiste uit de wet. Meerdere instanties hebben hierover dan ook rapporten uitgebracht, waaronder de OPTA zelf die belast is met de handhaving van de wet.

Waardevol kadootje of toch spam?

Vandaag ontving ik de e-zine van Linda Spaanbroek waarin ze je 4 manieren geeft om je mailinglijst te bouwen via LinkedIn.

Gratis Weggever
Weliswaar meldt ze kort dat LinkedIn niet bedoeld is voor listbuilding omdat het een sociaal netwerk is maar verderop geeft ze je toch handvatten om LinkedIn op die manier te gebruiken:

“Zo vormt je Gratis Weggever de ingang naar listbuilding via LinkedIn. Want nu ben je niet aan het spammen of verkopen, maar biedt je iets aantrekkelijks aan”

Is dat zo?
Juist omdat je iets aanbiedt val je onder de spamwetgeving op het moment dat je je huidige LinkedIn contacten zo’n bericht stuurt. Het bericht is namelijk ongevraagd ontvangen en voorts betreft het een commercieel (of evt. charitatief) bericht. Beiden zijn echter niet toegestaan en de ontvanger zou aldus een spamklacht kunnen indienen.

Krijg ik er problemen mee?
Waarschijnlijk zullen de meesten van je contacten het geen probleem vinden als ze werkelijk iets waardevols ontvangen via een LinkedIn bericht maar ik zou er op zijn minst erg voorzichtig mee zijn. Social media is niet bedoeld voor dergelijke direct marketing doeleinden en persoonlijk zou ik het daar dan dus ook niet voor gaan gebruiken.
Vanuit marketing oogpunt wel begrijpelijk, ook vorig jaar blogde ik hier al over. Hoe staan jullie hier tegenover? Is het irritant om dit soort berichten te ontvangen of juist geen probleem?

Social media & privacy / tros radar

Meteen op 2 januari 2012 had tros radar een spraakmakende uitzending met als onderwerp social media & privacy. Door social media gebruikers werd actief gereageerd op twitter.

Bewustwording
Naar mijn idee is educatie/bewustwording voor (toekomstige) gebruikers ook erg belangrijk. Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen zegt men wel eens. Er zijn echter wel degelijk voorbeelden van gebruikers die negatief geconfronteerd worden met de gevolgen. Het delen van ons leven is letterlijk het kapitaal van de sociale netwerken.

Facebook
Facebook is een van deze netwerken en een wereldwijde speler op dit gebied. Facebook is bovendien een speler die de grenzen van privacywetgeving telkens opzoekt en overschrijdt. Daarnaast wordt Facebook steeds meer een toegangspoort tot internet. Zonder account wordt het in sommige gevallen lastig om toegang te krijgen tot bepaalde sites. Ik merk dat zelf ook omdat ik gezien de privacy-policy van Facebook geen account heb.

Je doet het zelf
Datgene wat ik het meest beluister is: “je plaatst de informatie zelf op bijvoorbeeld Facebook, dan moet je maar goed afschermen”. Hierin zou goede educatie een rol kunnen spelen. Maar juist ook wanneer je niet zelf informatie plaatst maar op internet surft wordt je gevolgd en slaat Facebook informatie van je op. In hoeverre heb je dat in de gaten en heb je daar een duidelijke keuze in gemaakt?

Tot waar “volgt” Facebook?

Eerder blogde ik op Socialned over de privacy op Facebook. Afgelopen weekend blogde hacker Nik Cubrilovic dat Facebook haar gebruikers blijft volgen ook nadat ze zijn uitgelogd. Op die manier kan Facebook het surfgedrag van deze gebruikers in kaart brengen wat uiteraard een schat aan marketinginformatie oplevert. Ook op Webwereld verscheen vandaag een artikel dat Facebook haar gebruikers overal volgt.

Cookies
Facebook doet dit door gebruikmaking van cookies. Slechts het consequent handmatig verwijderen van deze cookies beschermt gebruikers tegen het volgen nadat ze zijn uitgelogd. En laten we eerlijk zijn: welke gebruiker is zo alert en consequent?

Marketing of noodzaak?
Facebook ontkent de aantijgingen van Cubrilovic uiteraard. Zij stellen dat er weliswaar gebruik wordt gemaakt van cookies welke actief blijven maar deze worden volgens hen niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Dergelijke cookies zouden worden gebruikt voor het goede doel, bijvoorbeeld om aanvallen op facebook-profielen te voorkomen.

Privacy
Cubrilovic gaat nu samen met Facebook bekijken in hoeverre deze cookies de privacy van gebruikers schenden. Aangezien er veel reacties kwamen van gebruikers dat zij dit echt niet door de beugel vonden kunnen heeft Facebook heel snel actie ondernomen en inmiddels zelfs al haar beleid aangepast. Nu wordt de cookie verwijderd nadat de gebruiker is uitgelogd. Snelle actie van Facebook dus in dit geval.

LinkedIn privacy

Vorige week werd plotseling bekend dat LinkedIn de namen en foto’s van gebruikers mag gaan gebruiken in hun advertenties. Deze instelling staat automatisch “aan” binnen LinkedIn. Blijkbaar bestaat de mogelijkheid binnen LinkedIn al vanaf juni maar is het vanaf vorige week in Nederland onder de aandacht gekomen van een groot publiek.

Toegestaan?
Nu gaat het om namen en foto’s maar LinkedIn heeft het over social content dus daar vallen ook updates etc. onder. De vraag is natuurlijk of dit zomaar is toegestaan. Ik verwijs hiervoor even naar een recente blog van Arnoud Engelfriet. Ik deel zijn mening dat dit volgens Nederlands recht niet zonder meer mogelijk lijkt. LinkedIn heeft haar eigen voorwaarden en Privacy Policy wel aangepast en door het blijven gebruiken van LinkedIn zouden we als gebruiker hier automatisch mee in hebben gestemd. Ikzelf heb dit LinkedIn bericht wel even apart gezet om de wijzigingen te checken maar moet eerlijkheidshalve bekennen dat dit er niet meer van is gekomen.

Handmatig uitzetten
Omdat de mogelijkheid automatisch door LinkedIn in de gebruikersprofielen is aangezet zul je zelf handmatig actie moeten ondernemen als je dit niet wenst. Ik heb van verschillende mensen informatie gekregen en verwijs even naar een recente blog van Anne Raaymakers hiervoor. Ik ga zelf meteen actie ondernemen.

Politiek
Zelfs de PvdA fractie twijfelt aan het privacybeleid van LinkedIn en heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) vragen gesteld. Het wachten is dus op het antwoord op de vraag of het College Bescherming Persoonsgegevens mogelijk tegen deze praktijk gaat optreden. Ik ben heel benieuwd.

Gedeeltelijk teruggedraaid
Inmiddels is bekend geworden dat LinkedIn is gezwicht voor het commentaar en de situatie heeft aangepast. In een blog op Webwereld wordt een voorbeeld getoond van de veranderde situatie. Er wordt niet meer automatisch getoond wie er volgt (met naam en foto) maar meer nog dat personen in jouw netwerk dit volgen.