Hyperlinken toch inbreuk?

2013-11-21 19_15_06-GeenStijl _ Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsendOp het internet was in het verleden het opnemen van links toegestaan. Dit werd niet gezien als inbreuk op auteursrechten. In de afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden wetgeving op dit gebied te harmoniseren omdat het internet ook niet ophoudt bij de landsgrenzen.

Europese rechtspraak
Door Europese rechtspraak op basis van de Infosoc richtlijn kan hyperlinken echter in sommige gevallen worden gezien als een openbaarmaking en daarmee inbreuk op auteursrechten zijn. Of en wanneer sprake is van een openbaarmaking worden min of meer 3 criteria gehanteerd. Er moet sprake zijn van een interventie, een nieuw publiek en een winstoogmerk.

Nederland
Op basis van die Europese rechtspraak heeft de Nederlandse rechter diverse uitspraken gedaan die niet echt op een lijn liggen.

De rechtbank Amsterdam heeft op 12 september 2012 in de zaak van Sanoma tegen Geen Stijl beslist dat het hyperlinken naar naaktfoto’s zoals verschenen in de Playboy niet was toegestaan. De rechter oordeelde dat dit auteursrechtinbreuk was gezien het feit dat het hier een nieuw publiek betrof en dus een nieuwe openbaarmaking.

Door de rechtbank Den Haag werd in de Nederland.fm zaak op 19 december 2012 beslist dat er sprake was van auteursrechtinbreuk omdat er gebruik werd gemaakt van embedded links wat zowel als interventie werd gezien waarbij een nieuw publiek werd aangeboord. Daardoor konder er door Nederland.fm ook advertenties worden geplaatst waardoor voldaan werd aan het winstoogmerk. Helaas is er geen beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Het Hof Amsterdam heeft op 15 januari 2013 geoordeeld dat het opnemen op een website van hyperlinks naar illegale kopieën van uitwerkboeken door een wiskundedocent weliswaar geen inbreuk op het auteursrecht is. Toch werd de docent veroordeeld aangezien werd geoordeeld dat docent heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer van mensen wordt verwacht.

Deze lijn wordt min of meer gevolgd in de meest recente uitspraak door het Hof Amsterdam op 19 november 2013 in het hoger beroep in de zaak Sanoma/Geen Stijl. Het Hof oordeelde dat hyperlinken geen auteursrechtinbreuk oplevert. Echter de desbetreffende link was in dit geval toch onrechtmatig aangezien er werd gelinkt naar niet legaal openbaar gemaakt materiaal.

Licht aan de horizon?
Aan het Hof van Justitie zijn inmiddels vragen gesteld omtrent onder meer de vraag of een hyperlink (naar een werk van iemand anders) op een website een mededeling aan publiek betreft? Door de European Copyright Society is in antwoord hierop een rapport uitgebracht waarin resoluut wordt aangegeven dat dit niet het geval kan zijn. Als een hyperlink een inbreuk op auteursrecht kan zijn zouden veel links op het internet een licentie vereisen. Dat laatste kan nooit de bedoeling zijn geweest en is naar mijn idee ook absoluut onhoudbaar.

Tenslotte zijn ook enkele leden van het Europese Parlement voorstander van het wijzigen van de Infosoc richtlijn zodat deze meer is toegespitst op het internet en de digitale samenleving.