Selfies in het ziekenhuis

CC BY 2.0 British Red Cross
CC BY 2.0 British Red Cross

Vorige maand kwam in het nieuws dat een Brabants ziekenhuis een verbod op het maken van selfies had ingevoerd.

Ziekenhuizen
Juist in ziekenhuizen geldt dat de privacy van patiënten, bezoekers en personeel dient te worden gewaarborgd. Blijkbaar is het nodig dat juist patiënten ervan bewust worden gemaakt dat ze zorgvuldig met deze privacy dienen om te gaan en dus niet zonder meer foto’s plaatsen waarop anderen herkenbaar in beeld worden gebracht. Op grond van de Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen van de NVZ vereniging van ziekenhuizen geldt dat in beginsel voor het maken van opnamen toestemming moet worden gevraagd aan de arts of verpleegkundige. Een afweging daarbij is enerzijds het belang van privacy van de hulpverlener en anderzijds het belang van de (familie van de) patiënt bij het maken van de opname.

Promoten
Volgens het Eindhovens Dagblad overweegt een ander Brabants ziekenhuis juist een ‘selfiehoek’ in te richten waarop patiënten hun selfies kunnen plaatsen. Dat is natuurlijk een uitgelezen kans om daarbij heel duidelijk nog eens te wijzen op de privacy van andere patiënten, bezoekers of personeel van ziekenhuizen.

Dit laatste werd ook gedaan door de Beroepsvereniging van Zorgprofessionals op de Dag van de Verpleging 2014 waarbij werd opgeroepen een selfie te plaatsen als je trots op je vak was.

Buiten de zorg
De kans dat je op een beeldopname terecht komt die vervolgens op social media wordt geplaatst wordt steeds groter. Niet iedereen is daarvan gediend. Zweden heeft inmiddels een wet aangenomen die fotografie zonder toestemming verbiedt. Heeft Nederland ook zo’n wet nodig?