Kras & Win acties

Afgelopen week ging ik boodschappen doen bij de Super de Boer en ontving ik een SuperKraskaart. Als ik 3 vakjes zou openkrassen kon ik direct zien of ik een van de winnaars was van ofwel een van de hoofdprijzen of een van geweldige supermarktproducten.

Op zich een ludieke actie natuurlijk. Meer informatie over de actie op de website van de Super de Boer.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
In een eerdere blog van 15 juli 2010 heb ik al toegelicht dat een dergelijke actie valt onder de regelgeving van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden. Je ziet dan ook dat er voor elk product afzonderlijke actievoorwaarden worden gebruikt.

In diezelfde blog gaf ik aan dat het niet is toegestaan om bij een dergelijke actie gebruik te maken van kraskaarten waarbij direct na het openkrassen van de vakjes te zien is of en wat gewonnen is. Dit is namelijk slechts voorbehouden aan de Stichting Nationale Sporttotalisator. Deze stichting organiseert De Krasloterij.

Actie rechtsgeldig of niet?
Om een actie te organiseren is het niet nodig vooraf toestemming te vragen aan het Projectbureau Kansspelen, onderdeel van het ministerie van Justitie, dat toezicht houdt op promotionele kansspelen.

Wel zou in dit geval goedkeuring gevraagd moeten zijn aan De Krasloterij. Of dit al dan niet het geval is durf ik niet te zeggen maar vooralsnog ga ik er van uit dat dit wel is afgestemd door een organisatie als Super de Boer.

Conclusie
In principe kunnen dergelijke krasacties dus niet zomaar worden georganiseerd door bedrijven maar op het moment dat toestemming wordt verkregen van de desbetreffende instanties is er geen probleem.

Mocht op een gegeven moment blijken dat een actie niet in overeenstemming is met de gedragscode, dan neemt het Projectbureau Kansspelen contact op met de betrokken partijen.

Interessant: tweets waarbij prijzen te winnen zijn

Op twitter zie ik ze regelmatig voorbijkomen: onder de eerste zoveel nieuwe volgers verloten we mijn nieuwst boek of bijv. een gratis coachingssessie. Maar ook: “re-tweet dit bericht en wellicht win jij de volgende prijs.”

De vraag is of dit soort acties altijd zomaar zijn toegestaan?

Wet op de kansspelen
De Wet op de Kansspelen verbiedt het zonder vergunning gelegenheid geven om mee te dingen naar prijzen. Je hebt dus in principe een vergunning nodig om een kansspel te mogen aanbieden. Hierop bestaan 2 uitzonderingen.
1. wanneer er eigenlijk geen prijzen worden uitgegeven (mag ook niet verkapt)
2. wanneer het kansspel niet voor publiek is opengesteld en ook niet bedrijfsmatig wordt georganiseerd (bijv. een spel met en voor vrienden)

Bij de door mij aangehaalde voorbeelden worden wel degelijk prijzen uitgegeven. Het is dan dus de vraag in hoeverre het kansspel (de loterij) bedrijfsmatig wordt aangeboden. Alleen wanneer het kansspel op persoonlijke titel wordt georganiseerd (de prijs dus ook niet wordt uitgegeven door een bedrijf maar door een natuurlijke persoon) en niet voor publiek is opengesteld, zou het toegestaan zijn.

De volgende vraag is dan of twitterberichten voor het publiek zijn opengesteld. Zoals Arnoud Engelfriet in zijn blog al vermeldde is een twitterbericht in principe voor iedereen leesbaar (tenzij iemand zijn tweets afgeschermd heeft).

De voorbeelden die hierboven worden beschreven vallen alleen hierom al niet onder de uitzonderingen die genoemd worden in de Wet op de kansspelen.

Promotionele kansspelen
Wanneer dus door iemand via een twitterbericht een prijs te winnen valt is dit dus in principe verboden onder de Wet op de Kansspelen. Eventueel is het mogelijk dat dergelijke acties zijn toegestaan als promotioneel kansspel. Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen. Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
In de Gedragscode Promotionele Kansspelen zijn de voorwaarden vermeld waaronder een dergelijk kansspel is toegestaan. In mijn eerdere blog van 15 juli 2010 heb ik enkele voorwaarden vermeld. De aanwijzing van de winnaars moet door enige kansbepaling gebeuren waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar. Er dienen algemene spelvoorwaarden te worden opgesteld.
De aanwijzing van winnaars dient op onpartijdige wijze te geschieden. Op meerdere manieren kan het begrip ‘op onpartijdige wijze’ worden ingevuld bij het toekennen van prijzen door:
a. een notaris;
b. een gerechtsdeurwaarder;
c. een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel;
d. een instrument (bijvoorbeeld een computer) dat op onpartijdige wijze tot aanwijzing van winnaars kan komen.

Voor meer informatie zie de site van de overheid.

Conclusie
De twittervoorbeelden zoals hier beschreven zijn dus ook zeker niet zonder meer toegestaan. Men dient te voldoen aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Als hier niet aan wordt voldaan is dit een schending van de Wet op de Kansspelen met alle mogelijke gevolgen (straffen/boetes) van dien.

Marketing

We kunnen er niet allemaal net zo goed in zijn als Bavaria maar alle ondernemers zullen iets aan marketing moeten doen om te blijven bestaan of te groeien. Steeds vaker worden er, om klanten aan te trekken, prijzen weggegeven door ondernemers ter promotie van hun dienst of product. Ik zie daarbij ook best vaak kraskaarten voorbij komen waarbij je als ontvanger “altijd prijs” hebt.

Mijn opticien stuurde met afgelopen week zo’n kraskaart. Toen ik 2 vakjes open kraste zag ik dat ik een gratis brilspray had gewonnen. Ik natuurlijk blij en naar de winkel (ik had toevallig ook net een nieuwe bril gekocht).

Promotionele kansspelen
Dit soort acties vallen onder de regelgeving van promotionele kansspelen. Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen. Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Nu bestaat er een Gedragscode Promotionele Kansspelen waarin de voorwaarden worden geregeld. De aanwijzing van de winnaars moet door enige kansbepaling gebeuren waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar. Er dienen algemene spelvoorwaarden te worden opgesteld.

De aanwijzing van winnaars dient op onpartijdige wijze te geschieden. Op meerdere manieren kan het begrip ‘op onpartijdige wijze’ worden ingevuld bij het toekennen van prijzen door:
a. een notaris;
b. een gerechtsdeurwaarder;
c. een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel;
d. een instrument (bijvoorbeeld een computer) dat op onpartijdige wijze tot aanwijzing van winnaars kan komen.

Gebruik krasloten
Bij een dergelijk promotioneel kansspel is het echter niet toegestaan gebruik te maken van krasloten. Op grond van artikel 14a en 14b van de Wet op de Kansspelen is slechts één rechtspersoon aangewezen om een instantloterij (krasloterij) te organiseren, te weten de Stichting Nationale Sporttotalisator. Deze stichting organiseert De Krasloterij.

Een kraslot kenmerkt zich doordat de prijsbepaling wordt gehouden voorafgaand aan de uitgifte van de deelnamebewijzen, waarbij direct (na het openkrassen) te zien is wat gewonnen is.

Zijn er nog wel mogelijkheden?
Het is toegestaan om gebruik te maken van een kraskaart waarbij daarna nog een winnaar wordt gekozen. Je krijgt bijvoorbeeld een code zichtbaar waarmee op een internetsite kan worden gecheckt of iets gewonnen is (waarbij de computer at random een winnaar bepaalt). Of bij een aantal kraskaarten zou na het openkrassen worden aangegeven dat men kans maakt op een prijs en zich daarvoor dient aan te melden op een site (evt nieuwsbrief) waarna door een onpartijdig persoon op een later tijdstip prijzen worden weggegeven. Ook kun je de mensen (die na het wegkrassen kans maken op een van de prijzen) op een bepaald tijdstip bij elkaar laten komen waar vervolgens ter plekke de prijzen worden getrokken.

Ook al is het niet zonder meer mogelijk om een kraskaart te verstrekken waarbij het na het openkrassen van het vakje direct duidelijk is of, en welke,  prijs is gewonnen dan nog zijn er, met een paar aanpassingen, altijd nog vele varianten mogelijk om een dergelijke actie tot een succes te maken.