Verkooptrucs

Deze morgen viel mijn oog op een artikel in het Eindhovens Dagblad over telefonische verkooptrucs. In opdracht van de consumentenbond hebben onderzoekers van de Universiteit van Nijmegen psychologische trucs op een rijtje gezet die telefonische verkopers vaak gebruiken om mensen over te halen “ja” te zeggen tegen het aanbod dat wordt gedaan.

Bel-me-niet register
De mogelijkheid bestaat om je als natuurlijke persoon (dat kan ook als eenmanszaak of vof) in te schrijven in het Bel-me-niet register. Vaste telefoonnummers en mobiele nummers die zijn opgegeven mogen vervolgens niet meer worden gebeld door bedrijven met een telefonisch aanbod. Als deze bedrijven toch contact opnemen dan kan een klacht worden ingediend bij Consuwijzer. Het is echter niet automatisch zo dat een eventueel “contract” automatisch niet geldig zou zijn wanneer een bedrijf zich niet houdt aan dit Bel-me-niet register.

Herkennen van trucs
Het zou dus erg handig zijn om de verkooptrucs te herkennen. Voor ondernemers gaat het vaak om naamsvermeldingen in ondernemersbladen, online (telefoon-)gidsen, handelsregisters etc.. In veel gevallen wordt aangegeven dat eerder een contract met het desbetreffende bedrijf zou zijn afgesloten. Vervolgens wordt vaak een fax gestuurd ter controle van de verstrekte gegevens.  Vervolgens wordt teruggebeld waarbij er door de verkoper op aan wordt gedrongen snel even een handtekening te zetten en terug te faxen. Pas later blijkt dat getekend is voor een opdrachtbevestiging.

“Ja” gezegd en dan…..
Vaak schamen mensen zich waardoor ze tot betaling van de vervolgens gestuurde facturen overgaan. Echter zelfs de meest kritische consumenten zijn niet immuun voor dit soort trucs en ga dus in principe nooit zomaar over tot betaling van facturen. De “overeenkomst” is vaak tot stand gekomen zonder de vereiste wilsovereenstemming en/of op basis van dwaling en bedrog door de verkeerde voorstelling van zaken. Vaak zijn er voldoende aanknopingspunten om de overeenkomst te vernietigen.

Steunpunt Acquisitiefraude
Aan te raden is om de zaak te melden bij het Steunpunt Acquisitiefraude http://www.fraudemeldpunt.nl. Zij kunnen eventueel ook juridisch tot actie overgaan maar het is natuurlijk ook altijd mogelijk zelf een gepeperde reactie te (laten) sturen.

Het advies is vooral NIET overgaan tot betaling van facturen. De ervaring leert namelijk dat malafide bedrijven weliswaar zeer dwingend (blijven) herinneren, soms zelfs met inschakeling van een deurwaarder, maar daadwerkelijk een juridische procedure opstarten wordt in de meeste gevallen niet gedaan. Soms heeft de deurwaarder zelfs (in)direct banden met het desbetreffende bedrijf.

Laat u dus niet van de wijs brengen door bedrijven die trucs nodig hebben om u iets te verkopen. Hopelijk heeft ook dit artikel daar een beetje aan bijgedragen.

Marketing

We kunnen er niet allemaal net zo goed in zijn als Bavaria maar alle ondernemers zullen iets aan marketing moeten doen om te blijven bestaan of te groeien. Steeds vaker worden er, om klanten aan te trekken, prijzen weggegeven door ondernemers ter promotie van hun dienst of product. Ik zie daarbij ook best vaak kraskaarten voorbij komen waarbij je als ontvanger “altijd prijs” hebt.

Mijn opticien stuurde met afgelopen week zo’n kraskaart. Toen ik 2 vakjes open kraste zag ik dat ik een gratis brilspray had gewonnen. Ik natuurlijk blij en naar de winkel (ik had toevallig ook net een nieuwe bril gekocht).

Promotionele kansspelen
Dit soort acties vallen onder de regelgeving van promotionele kansspelen. Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen. Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Nu bestaat er een Gedragscode Promotionele Kansspelen waarin de voorwaarden worden geregeld. De aanwijzing van de winnaars moet door enige kansbepaling gebeuren waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar. Er dienen algemene spelvoorwaarden te worden opgesteld.

De aanwijzing van winnaars dient op onpartijdige wijze te geschieden. Op meerdere manieren kan het begrip ‘op onpartijdige wijze’ worden ingevuld bij het toekennen van prijzen door:
a. een notaris;
b. een gerechtsdeurwaarder;
c. een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel;
d. een instrument (bijvoorbeeld een computer) dat op onpartijdige wijze tot aanwijzing van winnaars kan komen.

Gebruik krasloten
Bij een dergelijk promotioneel kansspel is het echter niet toegestaan gebruik te maken van krasloten. Op grond van artikel 14a en 14b van de Wet op de Kansspelen is slechts één rechtspersoon aangewezen om een instantloterij (krasloterij) te organiseren, te weten de Stichting Nationale Sporttotalisator. Deze stichting organiseert De Krasloterij.

Een kraslot kenmerkt zich doordat de prijsbepaling wordt gehouden voorafgaand aan de uitgifte van de deelnamebewijzen, waarbij direct (na het openkrassen) te zien is wat gewonnen is.

Zijn er nog wel mogelijkheden?
Het is toegestaan om gebruik te maken van een kraskaart waarbij daarna nog een winnaar wordt gekozen. Je krijgt bijvoorbeeld een code zichtbaar waarmee op een internetsite kan worden gecheckt of iets gewonnen is (waarbij de computer at random een winnaar bepaalt). Of bij een aantal kraskaarten zou na het openkrassen worden aangegeven dat men kans maakt op een prijs en zich daarvoor dient aan te melden op een site (evt nieuwsbrief) waarna door een onpartijdig persoon op een later tijdstip prijzen worden weggegeven. Ook kun je de mensen (die na het wegkrassen kans maken op een van de prijzen) op een bepaald tijdstip bij elkaar laten komen waar vervolgens ter plekke de prijzen worden getrokken.

Ook al is het niet zonder meer mogelijk om een kraskaart te verstrekken waarbij het na het openkrassen van het vakje direct duidelijk is of, en welke,  prijs is gewonnen dan nog zijn er, met een paar aanpassingen, altijd nog vele varianten mogelijk om een dergelijke actie tot een succes te maken.