Tot waar “volgt” Facebook?

Eerder blogde ik op Socialned over de privacy op Facebook. Afgelopen weekend blogde hacker Nik Cubrilovic dat Facebook haar gebruikers blijft volgen ook nadat ze zijn uitgelogd. Op die manier kan Facebook het surfgedrag van deze gebruikers in kaart brengen wat uiteraard een schat aan marketinginformatie oplevert. Ook op Webwereld verscheen vandaag een artikel dat Facebook haar gebruikers overal volgt.

Cookies
Facebook doet dit door gebruikmaking van cookies. Slechts het consequent handmatig verwijderen van deze cookies beschermt gebruikers tegen het volgen nadat ze zijn uitgelogd. En laten we eerlijk zijn: welke gebruiker is zo alert en consequent?

Marketing of noodzaak?
Facebook ontkent de aantijgingen van Cubrilovic uiteraard. Zij stellen dat er weliswaar gebruik wordt gemaakt van cookies welke actief blijven maar deze worden volgens hen niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Dergelijke cookies zouden worden gebruikt voor het goede doel, bijvoorbeeld om aanvallen op facebook-profielen te voorkomen.

Privacy
Cubrilovic gaat nu samen met Facebook bekijken in hoeverre deze cookies de privacy van gebruikers schenden. Aangezien er veel reacties kwamen van gebruikers dat zij dit echt niet door de beugel vonden kunnen heeft Facebook heel snel actie ondernomen en inmiddels zelfs al haar beleid aangepast. Nu wordt de cookie verwijderd nadat de gebruiker is uitgelogd. Snelle actie van Facebook dus in dit geval.

Ontslag door tweet

Ik las zojuist dat een medewerker van Microsoft is ontslagen vanwege het twitteren van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. In dit geval ging het om het aanprijzen van een nieuw op de markt te brengen Nokia toestel. Volgens de informatie zou de medewerker hiermee het social media beleid van Microsoft hebben overtreden.
Naar mijn idee zullen we dit soort zaken steeds vaker aan gaan treffen.

Social Media beleid
Steeds vaker worden bij bedrijven richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media door werknemers. Een voorbeeld hiervan staat op de site van het CNV. Een belangrijk punt daarin is het omgaan met vertrouwelijke informatie.

1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en [naam organisatie] niet schaadt. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden informatie.
2. Werknemers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten, partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf.

Noodzakelijk?
Een social media beleid is naar mijn idee zinvol om je als bedrijf een mening te vormen hoe je wenst om te gaan met deze media en vooral intern de medewerkers hiervan op de hoogte stellen. Naar mijn idee zou ook zonder de aanwezigheid van een dergelijk beleid de medewerker van Microsoft aangepakt kunnen worden; hij had namelijk waarschijnlijk gewoon een arbeidscontract getekend waarin, naar ik aanneem, eveneens een geheimhoudingsbepaling is opgenomen.

Vaak hoor ik: “maar dat is toch gewoon je gezond verstand gebruiken?” In principe is dat natuurlijk wel zo maar ook hier blijkt maar weer dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de impact van social media. Wat vinden jullie?

Uitstraling bedrijf/OC naar de beurs

Op 13 en 14 september a.s. vinden de Regio Business Dagen plaats in het Beursgebouw in Eindhoven. Aangezien OpenCoffee, in de persoon van Paul Mulder, het initiatief heeft genomen gezamenlijk als OC-leden een stand te bemannen ben ik er dit jaar voor het eerst. Ik hoop jullie daar te ontmoeten. Je kunt je gratis registreren via het rode vlak op bovenstaande link. In het 2e scherm wordt gevraagd om de uitnodigingscode. Vul daar code 200000 in en kom gezellig kop koffie drinken op de stand van OC.

Gedurende de beursdagen is het extra van belang even na te gaan wat je wilt uitstralen als en/of met je bedrijf en hoe je dat in de praktijk doet. Afgelopen week kwam ik een voorbeeld tegen van hoe het naar mijn idee niet moet.

Getty Images
Het Ierse stockfotobedrijf Getty Images beweert rechthebbende te zijn op diverse foto’s die op internet circuleren. Hun werkwijze bestaat eruit dat ze sommatiebrieven sturen naar gebruikers waarin ze deze gebruikers sommeren om een aanzienlijk bedrag over te maken op hun rekening vanwege het gebruik van de desbetreffende foto’s. Nu heb ik eerder een blog geschreven over de rechten op foto’s en dat geadviseerd voorzichtig te zijn met het gebruik van foto’s op internet.

Misleidende term
In veel gevallen stond bij de foto’s “royalty free” vermeld. Veel mensen dachten daarom dat ze de foto’s gratis konden gebruiken. Dit is echter niet het geval. Alhoewel er geen royalties hoeven te worden betaald per foto moet er wel degelijk eenmalig een vast bedrag betaald worden voor de foto. Dus royalty free maar zeker niet voor niks.

Werkwijze
Op internet zijn diverse sites te vinden met informatie over de werkwijze van Getty Images. De werkwijze van Getty Images is zeer dwingend en eisend en lijkt weinig ruimte te bieden voor een dialoog. De bedragen die worden geëist zijn aanzienlijk en lijken zeker niet in verhouding te staan tot het eenmalige vaste bedrag dat hierboven wordt genoemd.

Actie?
Maar wat te doen als je een dergelijke sommatie ontvangt? Niet reageren lijkt niet echt verstandig te zijn. Inmiddels heeft Getty Images namelijk een Nederlands advocatenkantoor in de arm genomen om actie te ondernemen. Helaas zijn er tot nu toe nog geen uitspraken bekend maar een strategie om te reageren bestaat wel.

Heel recent werd ik door een cliënt benaderd om namens haar te reageren omdat ze het totaal niet eens was met de sommatie. Ik heb inmiddels namens deze cliënt een reactie opgesteld en ik ben heel benieuwd of Getty Images hierop gaat reageren. Uiteraard houd ik jullie hiervan op de hoogte.

Uitstraling
Voor mij is het heel duidelijk dat de agressieve werkwijze van Getty Images veel kwaad bloed zet en ik vraag me af of deze werkwijze voor hen iets op gaat leveren. Ze beweren te acteren namens de fotografen maar of die zo blij zijn met een dergelijke actie is de vraag. Daarnaast kost het inhuren van een advocatenkantoor hen ook geld terwijl het maar de vraag is of ze een procedure uiteindelijk zullen winnen.

Kortom voor mij heel duidelijk dat een dergelijke uitstraling zeer onwenselijk is en helemaal niet bij mij en mijn bedrijf past. Tijdens de komende beurs blijf ik mezelf met een heldere boodschap waarmee ik mogelijke opdrachtgevers van dienst zou kunnen zijn. Ik zie jullie allemaal graag op de beurs dan drinken we een kop koffie!