Brainport Centre for Technology & Law

2013-06-13 12_55_37-Twitter _ Search - bctechlawTijdens de afgelopen Dutch Technology Week werd op 6 juni jl. het platform voor technologie en recht gepresenteerd. Dit platform is bedoeld als ontmoetingsplaats en verbinding van techniek, innovatie en onderneming met het recht.

Presentatie
Tijdens de presentatie werd door de voorzitter benadrukt dat het centrum vooral ten dienste staat aan de innovatieve ondernemers. Op de website wordt het als volgt verwoord:

De leden uit de industrie (dus de technologiebedrijven) moeten gaan bepalen waar zij behoefte aan hebben: technologie is leidend, recht is instrumenteel en moet juridisch verantwoord ondernemen, (open) innoveren en samenwerken.

Nut voor ondernemer
Vanuit de zaal werd aangegeven dat het inderdaad belangrijk is om ondernemers te overtuigen lid te worden van een dergelijk platform. Nu merk ik dat ondernemers wel degelijk interesse hebben in bepaalde kennis maar deze kennis dient vooral praktisch toepasbaar te zijn. Bovenal dient de kennis bij te dragen aan de core-business van de ondernemer. Voor mij als ondernemend jurist logisch.
2013-06-13 11_06_33-Wilma vd Meerakker (WilmaLegalTech) on Twitter
Initiatieven
In een maatschappij waarin het steeds belangrijker wordt om kennis te bundelen en op die manier innovatief bezig te zijn zou het voor ondernemers bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn om een stappenplan te ontwikkelen in het geval van een nieuwe samenwerking. Leden van het platform zouden dan bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een basis NDA die voor leden ter beschikking wordt gesteld. Ook zouden de ondernemers bijeenkomsten kunnen bijwonen waarin de praktische zaken vanuit juridisch oogpunt rondom samenwerking aan de orde komen. Een bijkomend voordeel is dat ze elkaar kunnen ontmoeten tijdens dergelijke bijeenkomsten wat nieuwe innovaties kan versnellen.

Lid worden?
Ik zie voor ondernemers aldus zeker voordelen om lid te worden. Aangezien ik een voorstander ben van kennisdeling en samenwerken denk ik dat ik zelf ook lid ga worden van dit platform.