Phisingmail BBIE

Wanneer je een Benelux merkaanvrage indient bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom ontving je vaak spookfacturen van organisaties. Op de website van het Benelux Bureau is een overzicht te vinden van de meest voorkomende misleidende facturen.

Dit was al vrij irritant maar zeer recent blijkt dat ook een phisingmail wordt rondgestuurd met het onderwerp “Invitation”. Er wordt geadviseerd deze mail niet te openen of op links hierin te klikken. Mocht u dit onverhoopt toch hebben gedaan dan adviseert het Benelux Bureau u het wachtwoord van uw e-mail te wijzigen. Zie voor meer informatie de website van het BBIE.

Goed idee en dan?

Ik ontmoet heel veel interessante mensen die een geweldig idee hebben. Een oplossing voor een bestaand probleem of een methode die anderen kan helpen. Wanneer is het nu zinvol om te overwegen zo’n idee te beschermen? Of kun je misschien beter gewoon delen?

Geheim houden of delen?

Sommige ondernemers zijn van mening dat in de huidige maatschappij het geheim houden van ideeën achterhaald is en dat delen de norm is geworden. In de kern ben ik een voorstander van delen en samenwerken in de open-netwerkeconomie waarbij naar mijn mening transparantie essentieel is.

Angstvallig geheimhouden van ideeën is zeker niet altijd noodzakelijk maar verstandig omgaan met het delen van je idee is aan te raden. Het komt vaker voor dat de partner met wie je een samenwerking bent aangegaan er vandoor gaat met het idee en jij als bedenker/uitvinder met lege handen achterblijft.

Dus toch beschermen?
Het eerste wat ik bedenkers/uitvinders adviseer is om hun idee vast te leggen als i-depot. Dit is een hulpmiddel om later te kunnen bewijzen dat een bepaald idee al bestond. Het i-depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Vervolgens kun je onder geheimhouding het idee delen met anderen. In de geheimhoudingsovereenkomst kun je dan eenvoudig verwijzen naar het i-depot.

Geheimhoudingsovereenkomst voldoende?
Helaas bindt een geheimhoudingsovereenkomst alleen de andere partij en heb je hiermee geen mogelijkheid om anderen te beletten met je idee aan de slag te gaan. Die ander heeft namelijk geen geheimhoudingsverplichting. Daarnaast is het ook mogelijk dat de wederpartij met wie je een geheimhoudingsovereenkomst bent aangegaan de overeenkomst schendt en toch zelfstandig met het idee aan de haal gaat.

Om anderen te beletten met jouw idee aan de slag te gaan is het toch essentieel om te bekijken in hoeverre het mogelijk is je idee te beschermen middels intellectuele eigendomsrechten, denk bijvoorbeeld aan auteursrecht, octrooirecht of merkrecht.

IE bescherming noodzakelijk?

Maar is bescherming van je idee altijd nodig? Nee zeker niet. In sommige gevallen is het verstandig op andere manieren een voorsprong te creëren of juist een standaard neer te zetten waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken. De afweging hiervoor is van geval tot geval anders. Een volgende keer zal ik verder ingaan op de verschillende IE rechten in specifieke gevallen.