Downloadverbod

download2Al een behoorlijke tijd verwacht en nu dan de praktijk. Nederland heeft vanaf heden een downloadverbod. Het Europese Hof van Justitie heeft dit op 10 april 2014 bepaald in een arrest.

Volledig verbod?
Het downloadverbod geldt voor downloaden uit illegale bron. Downloaden uit legale bron blijft uiteraard gewoon toegestaan. Het kabinet heeft aangegeven dat het verbod per direct geldt aangezien er geen wetgeving bestond waarin downloaden uit illegale bron werd toegestaan.

Wat mocht in het verleden wel?
Het downloaden van muziek en films was in Nederland voor dit arrest legaal. Tegelijkertijd was het niet toegestaan om dergelijke bestanden aan te bieden aan anderen. Je mocht dus wel downloaden maar niet uploaden. In veel gevallen ging het downloaden en uploaden hand in hand en was dus altijd al verboden.

En nu?
Downloaden uit illegale bron wordt per direct verboden. Er is sprake van een illegale bron wanneer de bron (meestal een site) geen vergoeding betaalt op basis van het auteursrecht aan de makers van de werken die beschikbaar zijn via die site. Dit betekent dat de houders van het auteursrecht op die werken (o.m. vertegenwoordigd door Stichting Brein) downloaders uit illegale bron  kunnen dagvaarden.

Problemen & oplossingen
Zou het werkelijk zover komen dat individuen worden aangepakt door Brein? Brein heeft in een verklaring op haar website aangegeven dat zij in beginsel afziet van het optreden tegen gebruikers die downloaden. Het beleid van Brein richt zich op de aanbieders van illegale content.  Kunnen consumenten verschil tussen legale en illegale bron eenvoudig checken? Ik ben voorstander van het vergroten van het aanbod van muziek en films in legale bronnen zoals ook door D66 vandaag wederom voorgesteld.