Van wie zijn foto’s op twitter?

Eerder heb ik een blog geschreven over de rechten op tweets. Daarin behandelde ik ook de speciale status van foto’s die geplaatst worden op twitter.

Status foto’s
Uiteraard berusten de auteursrechten bij de maker van de foto’s maar door plaatsing via een speciale fotodienst op twitter geef je deze dienst toestemming om de foto toegankelijk te maken en te verspreiden. Dit is noodzakelijk om de foto openbaar te maken via het internet. In principe was het zo dat de meeste fotodiensten niet het recht hadden de door jou geplaatste foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Tot afgelopen week. Toen werd namelijk bekend dat online fotodienst Twitpic een deal had gesloten met het Britse persbureau WENN. De foto’s die via Twitpic worden geplaatst kunnen nu door WENN commercieel worden gebruikt.

Rechten en voorwaarden
Twitpic geeft in haar algemene voorwaarden heel duidelijk aan dat de rechten van de foto’s bij de maker blijven berusten. In een blogpost legt Twitpic uit dat het “your content” is en blijft. Door het uploaden van foto’s naar Twitpic geef je Twitpic het recht deze door te geven aan “affiliated partners” van Twitpic. Dit laatste is gewijzigd in de algemene voorwaarden van Twitpic. WENN is zo’n affiliated partner.

Optreden tegen inbreuk
Twitpic geeft aan dat zij juist de auteursrechten op gedeelde content wil respecteren en de deal juist vanuit dit oogpunt is gesloten. WENN zou namelijk ook gaan optreden tegen materiaal dat ongeautoriseerd wordt ge-her-publiceerd op websites. Of gebruikers daar baat bij hebben is nog maar de vraag.

Tenslotte
Het was te verwachten dat ook online fotodiensten de mogelijkheid zouden willen verkrijgen commercieel voordeel te halen uit het geplaatste foto- en videomateriaal (net zoals dat geldt voor twitter ten aanzien van de tekstuele inhoud van tweets). Volgens techblog TNW (The Next Web) is Twitpic niet uniek en zijn er steeds meer fotodiensten die in hun algemene voorwaarden een dergelijke mogelijkheid hebben ingebouwd.