Van wie zijn tweets?

Vanochtend was ik weer aanwezig op OpenCoffee de Kempen in Eersel. Een heel gemoedelijke OpenCoffee met over het algemeen hele leuke en inspirerende mensen.

Nu ontspon zich daar een discussie over rechten op foto’s die je op twitter plaatst. Ik heb direct toegezegd hier eens even in te duiken.

Auteursrecht op tweets?
Ook berichten van 140 karakters kunnen een persoonlijk stempel van de maker dragen. Mits tweets oorspronkelijk en origineel zijn, ze dienen aldus het persoonlijk stempel van de maker te hebben. Ik ben het wat dat betreft geheel eens met Diederik Stols in zijn blog van 30 oktober 2010.

Tweets die alleen maar aanduiden waar je je op een bepaalde moment bevindt zijn niet auteursrechtelijk beschermd.

En eerlijk gezegd ben ikzelf vaak ook helemaal niet zo origineel.

Zodra je tweets auteursrechtelijk beschermd zijn betekent dit ook dat je anderen kunt beletten om de informatie in je tweet openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Overdracht van auteursrecht via twitter?
Nu hoorde ik dus deze ochtend dat je door aanmelding bij twitter wellicht al je rechten kwijt zou zijn op je tweets en alle inhoud van deze tweets. Dit vanwege het enkele feit dat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden van twitter.

Alleen al vanwege het feit dat het auteursrecht slechts kan worden overgedragen bij schriftelijke akte kan het nooit zo zijn dat twitter het auteursrecht heeft verkregen. Wat wel kan is dat twitter in haar voorwaarden een algemene licentie heeft bedongen op de geplaatste tweets en de inhoud daarvan.

In de algemene voorwaarden van twitter staat dat elke gebruiker een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie verstrekt aan twitter om bepaalde Content openbaar te maken en te verveelvoudigen in de meest brede zin van het woord. Deze Content is gedefinieerd als “any information, text, graphics, or other materials uploaded, downloaded or appearing on the Services”

Foto’s op twitter
Maar hoe zit het dan met foto’s. Ook foto’s zijn uiteraard auteursrechtelijk beschermd. De vraag nu is in hoeverre foto’s die je via twitter verspreidt zijn “uploaded, downloaded or appearing on the Services”. Aangezien deze foto’s bij een speciale fotodienst worden neergezet ben ik het volledig eens met Arnoud Engelfriet als hij stelt dat deze foto’s niet vallen binnen de definitie Content van de algemene voorwaarden van twitter.

Je zult hiervoor dus de voorwaarden moeten checken van de desbetreffende dienst waar de foto’s neergezet worden. In de meeste gevallen zal in de voorwaarden wel zijn aangegeven dat je een licentie verstrekt aan deze dienst puur om hen de mogelijkheid te geven de foto’s openbaar te maken (voor iedereen toegankelijk) en te verveelvoudigen (verspreiden).

Conclusie
Je behoudt als tweep dus altijd je auteursrecht over door jou gedeelde tweets (mits voldoende oorspronkelijk en origineel) inclusief de foto’s die je plaatst. Echter door plaatsing verstrek je ofwel twitter ofwel de afzonderlijke dienst toestemming om de inhoud en foto toegankelijk te maken en te verspreiden.

Waarbij wel de kanttekening gemaakt dient te worden dat je door het delen van briljante teksten je twitter ook de mogelijkheid geeft de teksten te gebruiken in hun merchandise en dat is (vooralsnog) niet het geval bij de meeste fotodiensten. Een dergelijke licentie is dus meestal essentieel voor dit soort partijen om zich in te dekken tegen mogelijke claims.

Kras & Win acties

Afgelopen week ging ik boodschappen doen bij de Super de Boer en ontving ik een SuperKraskaart. Als ik 3 vakjes zou openkrassen kon ik direct zien of ik een van de winnaars was van ofwel een van de hoofdprijzen of een van geweldige supermarktproducten.

Op zich een ludieke actie natuurlijk. Meer informatie over de actie op de website van de Super de Boer.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
In een eerdere blog van 15 juli 2010 heb ik al toegelicht dat een dergelijke actie valt onder de regelgeving van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Als aanbieder mag je maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden. Je ziet dan ook dat er voor elk product afzonderlijke actievoorwaarden worden gebruikt.

In diezelfde blog gaf ik aan dat het niet is toegestaan om bij een dergelijke actie gebruik te maken van kraskaarten waarbij direct na het openkrassen van de vakjes te zien is of en wat gewonnen is. Dit is namelijk slechts voorbehouden aan de Stichting Nationale Sporttotalisator. Deze stichting organiseert De Krasloterij.

Actie rechtsgeldig of niet?
Om een actie te organiseren is het niet nodig vooraf toestemming te vragen aan het Projectbureau Kansspelen, onderdeel van het ministerie van Justitie, dat toezicht houdt op promotionele kansspelen.

Wel zou in dit geval goedkeuring gevraagd moeten zijn aan De Krasloterij. Of dit al dan niet het geval is durf ik niet te zeggen maar vooralsnog ga ik er van uit dat dit wel is afgestemd door een organisatie als Super de Boer.

Conclusie
In principe kunnen dergelijke krasacties dus niet zomaar worden georganiseerd door bedrijven maar op het moment dat toestemming wordt verkregen van de desbetreffende instanties is er geen probleem.

Mocht op een gegeven moment blijken dat een actie niet in overeenstemming is met de gedragscode, dan neemt het Projectbureau Kansspelen contact op met de betrokken partijen.