Nieuwe regels webshops

ImageOp de dag dat het Nederlands elftal zijn eerste WK wedstrijd speelt tegen Spanje gaan ook de nieuwe regels gelden voor het consumentenrecht in verband met koop op afstand. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op de website van de Autoriteit Consument & Markt. Twee punten licht ik hieronder heel in het kort toe.

Betaalplicht
Vanaf vandaag geldt aldus dat wanneer een bestelling wordt geplaatst het duidelijk moet zijn voor een consument dat hierdoor een betaalplicht ontstaat. Je zou aldus een knop dienen op te nemen waarin dit duidelijk wordt aangegeven.

Herroeping/bedenktermijn
Ook wordt de bedenktermijn voor een consument verlengd tot 14 dagen en bij de herroeping dient gebruik te worden gemaakt van een modelformulier voor retournering.

Het recht om vergeten te worden…

4638981545_f0578a16fe_mEen van de punten van de nieuwe Europese Privacyverordening waar ik eerder over berichtte betreft het recht om vergeten te worden.

Uitspraak
Nu heeft het Europese Hof van Justitie op 13 mei 2014 een uitspraak gedaan op verzoek van de Spaanse rechter. Een Spanjaard had namelijk in Spanje een procedure aangespannen om een oud krantenartikel omtrent een beslaglegging die niet langer relevant was te verwijderen. Het Spaanse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) had geoordeeld dat Google hiertoe verplicht kon worden. Google spande daarop een procedure aan bij de Spaanse rechter en die Spaanse rechter legde vervolgens enkele vragen voor aan het Europese Hof ten aanzien van de uitleg van de privacyregels.

Europese privacyregelgeving van toepassing?
Voorzover bij het verzamelen, indexeren en publiceren van zoekresultaten persoonsgegevens worden verwerkt valt dit binnen de Europese privacyregelgeving. Nu Google bepaalt op welke wijze en waarom deze verwerking plaatsvindt is Google “verantwoordelijke” met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens.

De Spaanse dochter van Google verkoopt advertentieruimte en daarom is Europese regelgeving van toepassing aldus het HvJ. Bedrijven met hoofdkantoor in de US kunnen aldus op basis van bovenstaande niet langer eenvoudig onder Europese regelgeving uitkomen.

Consequentie Google
Wanneer er wordt gezocht op een persoonsnaam mag bepaalde informatie (die wel legaal via de bronsite beschikbaar mag blijven) niet via de zoekresultaten worden getoond. De privacy van een persoon heeft in sommige gevallen voorrang boven de economische belangen van Google en de mogelijke belangen van het publiek voor wat betreft toegang tot informatie over een persoon. Of hier sprake van is dient telkens te worden beoordeeld. Wanneer het gaat om onjuiste informatie of niet langer relevante informatie kan hier sprake van zijn.

Formulier
Inmiddels zijn er bij Google al vele verzoeken van mensen ontvangen om hun resultaten uit de zoekresultaten te verwijderen. Google heeft er inmiddels een formulier voor opgesteld waarmee gebruikers een verzoek aan het bedrijf kunnen richten. Vervolgens wordt door specialisten beoordeeld of aan het verzoek dient te worden voldaan.

Houdbaar?
Volgens sommigen houdt het oordeel geen stand omdat degene die publiceert verantwoordelijk is en dat niet degene die informatie eenvoudiger doorzoekbaar maakt verantwoordelijk kan zijn.