Verwijzing in dagelijkse krantjes

Sinds enige tijd ben ik (ook) als gastblogger actief op Social Networking Nederland oftewel Socialned. Op deze website worden door specialisten wetenswaardigheden geplaatst over bijna alle aspecten van social media. Mijn laatste blog handelde over de toelaatbaarheid van het herpubiceren of (hyper)linken naar tweets.

Herpublicatie
Links zijn in het algemeen toegestaan. In de dagelijkse krantjes via bijvoorbeeld paper.li worden echter zeker niet alleen links opgenomen. In zo’n krantje worden korte stukjes uit het originele document gepubliceerd of er wordt een korte samenvatting gegeven

Ook dit is prima mogelijk op basis van het citaatrecht mits de bron maar op een juiste wijze werd vermeld. Nu was het voorheen zo op paper.li dat degene die het artikel via een link in een tweet verspreidde als “bron” werd vermeld in de Daily.

Bronvermelding
Een tijdje geleden zag ik al een duidelijke verandering in de krantjes op dit vlak. Toen ik vanochtend de krantjes checkte zag ik dat inmiddels eerst de website wordt vermeld waarop het artikel is verschenen en onderaan degene die de tweet heeft verstuurd. Als wordt gekozen voor “See all articles” zie je zelfs een heel duidelijk onderscheid tussen contributor (degene die de tweet met de link heeft verzonden) en de source (bron) wordt apart vermeld.

Delen van informatie
Op deze manier is het delen van informatie die je via tweets van de personen die je volgt ontvangt eenvoudig en lijkt het ook juridisch geen probleem te vormen. Persoonlijk vind ik dagelijks een krantje wat veel van het goede maar wekelijks lijkt me dit zeker een aanvulling.

Goed idee en dan?

Ik ontmoet heel veel interessante mensen die een geweldig idee hebben. Een oplossing voor een bestaand probleem of een methode die anderen kan helpen. Wanneer is het nu zinvol om te overwegen zo’n idee te beschermen? Of kun je misschien beter gewoon delen?

Geheim houden of delen?

Sommige ondernemers zijn van mening dat in de huidige maatschappij het geheim houden van ideeën achterhaald is en dat delen de norm is geworden. In de kern ben ik een voorstander van delen en samenwerken in de open-netwerkeconomie waarbij naar mijn mening transparantie essentieel is.

Angstvallig geheimhouden van ideeën is zeker niet altijd noodzakelijk maar verstandig omgaan met het delen van je idee is aan te raden. Het komt vaker voor dat de partner met wie je een samenwerking bent aangegaan er vandoor gaat met het idee en jij als bedenker/uitvinder met lege handen achterblijft.

Dus toch beschermen?
Het eerste wat ik bedenkers/uitvinders adviseer is om hun idee vast te leggen als i-depot. Dit is een hulpmiddel om later te kunnen bewijzen dat een bepaald idee al bestond. Het i-depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Vervolgens kun je onder geheimhouding het idee delen met anderen. In de geheimhoudingsovereenkomst kun je dan eenvoudig verwijzen naar het i-depot.

Geheimhoudingsovereenkomst voldoende?
Helaas bindt een geheimhoudingsovereenkomst alleen de andere partij en heb je hiermee geen mogelijkheid om anderen te beletten met je idee aan de slag te gaan. Die ander heeft namelijk geen geheimhoudingsverplichting. Daarnaast is het ook mogelijk dat de wederpartij met wie je een geheimhoudingsovereenkomst bent aangegaan de overeenkomst schendt en toch zelfstandig met het idee aan de haal gaat.

Om anderen te beletten met jouw idee aan de slag te gaan is het toch essentieel om te bekijken in hoeverre het mogelijk is je idee te beschermen middels intellectuele eigendomsrechten, denk bijvoorbeeld aan auteursrecht, octrooirecht of merkrecht.

IE bescherming noodzakelijk?

Maar is bescherming van je idee altijd nodig? Nee zeker niet. In sommige gevallen is het verstandig op andere manieren een voorsprong te creëren of juist een standaard neer te zetten waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken. De afweging hiervoor is van geval tot geval anders. Een volgende keer zal ik verder ingaan op de verschillende IE rechten in specifieke gevallen.