i-Depot openbaar via i-D Space

Aan een concept of idee komt geen auteursrecht toe. De uitwerking/vastlegging van een idee of concept is vaak wel auteursrechtelijk beschermd. Hiervoor dient de uitwerking origineel te zijn en het stempel van de maker te dragen.

Toch kan het zinvol zijn om voor een concept of idee een i-Depot te verrichten bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE). Een i-Depot schept geen recht maar zou in een later stadium kunnen dienen als bewijsmiddel. Ook kan het zinvol zijn naar een i-Depot te verwijzen in een Non Disclosure Agreement (NDA).

i-D Space

Vanaf 1 december 2016 is het ook mogelijk een i-Depot geheel of gedeeltelijk openbaar te maken via i-D Space. Alle openbaar gemaakt i-Depots worden opgenomen in de i-D Space database die toegankelijk is via het BBIE. In deze database kan worden gezocht op naam, nummer of toepassingsgebied.

Openbaarmaken i-Depot kan zeker nuttig zijn

Wat is het nut van i-D Space?

Door openbaarmaking van een i-Depot kun je de buitenwereld bijvoorbeeld laten weten wie de bedenker is van een creatie. Ook zou je op die manier mogelijk partners kunnen vinden bij het (door)ontwikkelen van een bepaald idee of concept. Door openbaarmaking zou je anderen ook kunnen beletten om een octrooi- of modelrecht te verkrijgen.

Let wel op

Openbaarmaking betekent dat je als bedenker mogelijk ook niet langer in aanmerking komt voor octrooi- of modelbescherming. Wanneer je van mening bent dat de publicatie van in i-D Space inbreuk maakt op rechten van derden dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Goed idee en dan?

Ik ontmoet heel veel interessante mensen die een geweldig idee hebben. Een oplossing voor een bestaand probleem of een methode die anderen kan helpen. Wanneer is het nu zinvol om te overwegen zo’n idee te beschermen? Of kun je misschien beter gewoon delen?

Geheim houden of delen?

Sommige ondernemers zijn van mening dat in de huidige maatschappij het geheim houden van ideeën achterhaald is en dat delen de norm is geworden. In de kern ben ik een voorstander van delen en samenwerken in de open-netwerkeconomie waarbij naar mijn mening transparantie essentieel is.

Angstvallig geheimhouden van ideeën is zeker niet altijd noodzakelijk maar verstandig omgaan met het delen van je idee is aan te raden. Het komt vaker voor dat de partner met wie je een samenwerking bent aangegaan er vandoor gaat met het idee en jij als bedenker/uitvinder met lege handen achterblijft.

Dus toch beschermen?
Het eerste wat ik bedenkers/uitvinders adviseer is om hun idee vast te leggen als i-depot. Dit is een hulpmiddel om later te kunnen bewijzen dat een bepaald idee al bestond. Het i-depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Vervolgens kun je onder geheimhouding het idee delen met anderen. In de geheimhoudingsovereenkomst kun je dan eenvoudig verwijzen naar het i-depot.

Geheimhoudingsovereenkomst voldoende?
Helaas bindt een geheimhoudingsovereenkomst alleen de andere partij en heb je hiermee geen mogelijkheid om anderen te beletten met je idee aan de slag te gaan. Die ander heeft namelijk geen geheimhoudingsverplichting. Daarnaast is het ook mogelijk dat de wederpartij met wie je een geheimhoudingsovereenkomst bent aangegaan de overeenkomst schendt en toch zelfstandig met het idee aan de haal gaat.

Om anderen te beletten met jouw idee aan de slag te gaan is het toch essentieel om te bekijken in hoeverre het mogelijk is je idee te beschermen middels intellectuele eigendomsrechten, denk bijvoorbeeld aan auteursrecht, octrooirecht of merkrecht.

IE bescherming noodzakelijk?

Maar is bescherming van je idee altijd nodig? Nee zeker niet. In sommige gevallen is het verstandig op andere manieren een voorsprong te creëren of juist een standaard neer te zetten waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken. De afweging hiervoor is van geval tot geval anders. Een volgende keer zal ik verder ingaan op de verschillende IE rechten in specifieke gevallen.