Phisingmail BBIE

Wanneer je een Benelux merkaanvrage indient bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom ontving je vaak spookfacturen van organisaties. Op de website van het Benelux Bureau is een overzicht te vinden van de meest voorkomende misleidende facturen.

Dit was al vrij irritant maar zeer recent blijkt dat ook een phisingmail wordt rondgestuurd met het onderwerp “Invitation”. Er wordt geadviseerd deze mail niet te openen of op links hierin te klikken. Mocht u dit onverhoopt toch hebben gedaan dan adviseert het Benelux Bureau u het wachtwoord van uw e-mail te wijzigen. Zie voor meer informatie de website van het BBIE.

Streaming juridisch nieuw(s)?

meerkatDe techniek blijft zich maar ontwikkelen en de mogelijkheden lijken eindeloos te zijn. Maar wat je kunt doen is zeker niet altijd toegestaan. Het live streamen van materiaal via Meerkat en Periscope is een goed voorbeeld daarvan. De betaalzender HBO blijkt boos op Periscope vanwege het streamen van de nieuwste aflevering van Games of Thrones.

Gebruikersvoorwaarden
Streamen van materiaal waarvan je zelf rechthebbende bent en dat ook rechtsgeldig is gefilmd (zie hieronder) vormt uiteraard geen probleem. In de gebruiksvoorwaarden van de streamingsdiensten staat duidelijk vermeld dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor de content die je plaatst/streamt. In artikel 4 van de voorwaarden van Meerkat wordt dit als volgt omschreven:

All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. We may, but are not required to monitor or control the Content posted via the Services and we cannot take responsibility for such Content. Any use or reliance on any Content or materials posted via the Services or obtained by you through the Services is at your own risk.

Materiaal legaal
De vraag of het materiaal dat wordt gestreamd legaal is hangt af van de vraag of het materiaal rechtmatig is verkregen. Mochten er opnames worden gemaakt op de desbetreffende plek? Bij concerten of in de rechtszaal gelden bijvoorbeeld huisregels waaruit blijkt dat het niet is toegestaan opnames te maken. Ditzelfde zal ook snel gelden voor een congres waarvoor deelnemers een toegangskaart dienen te betalen. Ook is het niet toegestaan stiekem opnames te maken van personen in besloten ruimtes.

Publicatie toegestaan?
Wanneer het gaat om opnames die rechtmatig zijn gemaakt dan kan het op grond van een privacybelang toch nog steeds verboden zijn om het materiaal te publiceren. Voornamelijk wanneer een persoon die is gefilmd een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen een publicatie. Dit is mogelijk op basis van het portretrecht.

Daarnaast kan het verboden zijn om opnames te publiceren vanwege het feit dat daarmee het auteursrecht van de rechthebbende wordt geschonden.

Streamen is geen downloaden en dus legaal?
Na de invoering van het downloadverbod werd vanuit meerdere bronnen beweerd dat streamen niet hetzelfde zou zijn als downloaden en dus was toegestaan. Ook in het geval de “bron” illegaal zou zijn. Deze redenering klopt niet en dat is ook door een uitspraak van de Reclame Code Commissie van 31 juli 2014 benadrukt.

Wie moet je aanspreken?
Het zal duidelijk zijn dat degene die materiaal streamt in principe verantwoordelijk is. Toch lijkt het ondoenlijk om deze personen aan te pakken. Dat is dan ook de reden dat betaalzender HBO boos is op de aanbieder van de streaming app en pleit voor een technisch soort oplossing van het probleem (tools voor ontwikkelaars om schending van auteursrecht tegen te gaan). Een bijkomend probleem daarbij is echter wel dat het materiaal maar tijdelijk beschikbaar is.

Voorlopig zal live-streaming naar verwachting alleen nog maar groter worden. Ik verwacht dat a.s. zaterdagavond de kampioenswedstrijd van PSV op grote schaal beschikbaar zal zijn via streams. Is deze ontwikkeling nog (juridisch) te stoppen?

Verklaringen omtrent auteursrecht nodig?

CC0 Public Domain
CC0 Public Domain

In mei van dit jaar ging het nieuws rond dat WhatsApp eigenaar zou worden van al het materiaal dat je via WhatsApp rondstuurde. Veel mensen stuurden dit als waarschuwing rond. Dit blijkt een hardnekkig misverstand te zijn. Als gebruiker geef je WhatsApp via de voorwaarden een uitgebreide licentie om je berichten en foto’s te gebruiken binnen de WhatsApp dienst en bedrijfsvoering.

Facebook verklaringen
Facebook gaat haar voorwaarden met ingang van 1 januari 2015 ook wijzigen en zie daar gebruikers plaatsen massaal een auteursrechtverklaring. Hierin wordt uiteengezet dat Facebook niet het recht heeft materiaal dat je op Facebook plaatst te gebruiken. Deze verklaring heeft geen rechtsgeldigheid en blijkt een hoax te zijn die ook 2 jaar geleden al actief was.

Licentie
In de nieuwe voorwaarden van Facebook die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn wordt onder 2 heel duidelijk aangegeven dat je zelf als gebruiker eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je plaatst op Facebook. Wel geef je Facebook toestemming (een licentie) om deze informatie te gebruiken in verband met Facebook onder 2.1:

je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Facebook of in verband met Facebook (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Onduidelijkheid
Op basis van het aantal mensen dat klakkeloos een dergelijke auteursrechtverklaring plaatst heb ik de indruk dat er veel onduidelijkheid bestaat hieromtrent. Mensen weten het niet en plaatsen het bericht uit een soort voorzorg. Echter de enige manier om er zeker van te zijn dat informatie niet verder wordt gebruikt/gedeeld is om deze niet te plaatsen of zelfs helemaal je profiel te verwijderen. Vanaf 1 januari 2015 ben je automatisch gebonden aan deze voorwaarden wanneer je Facebook blijft gebruiken.

Dutch Design Week & rechten ontwerpers

PaperArtist_2014-10-30_16-26-07Vorige week heb ik, net als vele anderen, genoten van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Wat waren er weer ontzettend veel mooie, nieuwe, verfrissende ontwerpen te zien. Ik ben dan vaak benieuwd of de ontwerpers nagedacht hebben over hun rechten op deze ontwerpen.

Auteursrecht
Voorzover ontwerpen namelijk origineel zijn en het stempel van de maker dragen komt hieraan auteursrecht toe. Auteursrecht ontstaat door creatie en komt in beginsel toe aan de maker. Auteursrecht ontstaat dus door creatie en kan niet worden vastgelegd. In sommige gevallen is het lastig te bewijzen dat een bepaald ontwerp op een bepaalde datum al bestond. Hiervoor kan een i-depot uitkomst bieden. Een dergelijk i-depot schept absoluut geen recht maar kan handig zijn als bewijsmiddel. Dit kun je zelf doen via de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Modelrecht
Mijn ervaring is dat modelrecht vaak wordt vergeten. Omdat het bij het modelrecht echt gaat om het uiterlijk/design van het ontwerp/product is dit echter in veel gevallen wel degelijk iets om over na te denken. Het model wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het product zelf of de versiering ervan. Het moet gaan om een nieuw uiterlijk (3D of 2D, dus ook lay-out of dessin) met een eigen karakter voor zover niet functioneel bepaald. Het modelrecht is bij uitstek geschikt om een nieuw ontwerp te beschermen. Wel dient het model absoluut nieuw te zijn en een eigen karakter te bezitten.

Wanneer je je model niet registreert ontstaat een bescherming van 3 jaar waarmee kan worden opgetreden tegen jongere identieke modellen. Ten aanzien van het bewijs geldt ook in dit geval dat dat lastig kan zijn omdat het gaat om ongeregistreerde rechten. Het geregistreerde model heeft een bescherming van 5 jaar en biedt meer zekerheid aangezien helder is wat is geregistreerd en daarbij wordt gekeken naar de totaalindruk. De modelhouder kan zijn model nog deponeren één jaar nadat het model is openbaar gemaakt (de zogenaamde grace-period).

Modellen die puur technisch of functioneel zijn bepaald ofwel door mode, stijl of trend zijn bepaald zijn niet beschermd.

Misvatting
Tijdens onze rondtocht op Strijp-S kwamen we ook bij de grote constructie-elementen BB Bricks die duidelijk zijn geïnspireerd op Lego. Op de vraag vanuit de toehoorders of ze geen problemen met Lego verwachten werd het antwoord gegeven dat ik wel vaker hoor: “Dit ontwerp wijkt op zeker 5 punten af van het origineel en dan maak je geen inbreuk.”

Dit is echter niet juist. Het blijft een hardnekkig misverstand dat je geen inbreuk maakt op rechten van een ander als je maar op tenminste 5 (of 7) punten afwijkt van het origineel. Een rechter kijkt namelijk vooral naar de overeenkomsten tussen ontwerpen. Juridisch is het van belang te bepalen of de totaalindruk afwijkt of juist overeenstemt.

Blogpraat over afbeeldingen & auteursrecht

Op maandagavond tussen 20 en 21u vindt op twitter #blogpraat plaats.Iedereen is daarbij van harte welkom. @elja1op1 Blogpraatis de initiatiefneemster en zij is zelf eigenlijk ook altijd aanwezig en neemt actief deel aan blogpraat. Er vindt meestal een zeer levendige discussie plaats met ruimte voor eenieders inbreng.

Gisteravond was het onderwerp “bloggers en auteursrecht op foto’s en afbeeldingen”. Dit onderwerp blijkt voor veel bloggers toch nog behoorlijk onduidelijk te zijn. Twee zaken die aan de orde kwamen wil ik hier kort noemen, voor de rest verwijs ik naar het samenvattende blog van @inktspatten en de twitterchat.

Naamsvermelding
Veel mensen denken dat het gebruiken van afbeeldingen is toegestaan zolang dit maar met bron-/naamsvermelding gebeurd. Dit is echter NIET het geval. Als een afbeelding auteursrechtelijk is beschermd dien je toestemming van de maker te hebben om de afbeelding te mogen gebruiken (de wet spreekt over verveelvoudigen en openbaarmaken).

Citaat
Het is wel toegestaan om een afbeelding van bijvoorbeeld een boek te gebruiken wanneer je het boek gaat bespreken in je blog. Dan wel altijd met bron- / naamsvermelding. Je moet dan wel echt het werk dat op de afbeelding staat bespreken dmv bijvoorbeeld een recensie.

Overzicht
Dit korte filmpje geeft wat achtergrondinformatie en @charlotteslaw heeft een overzicht opgesteld dat wellicht handig is als je informatie zoekt. Mocht je verder vragen hebben dan kun je altijd contact met me opnemen.

Plaatje bij deze blog
Zelf heb ik als afbeelding bij deze blog gekozen voor het logo van blogpraat. Is dat zomaar toegestaan? Ik zou kunnen betogen dat het onder het citaatrecht is toegestaan maar daar kun je over discussiëren. Ik ga er van uit dat het vanuit het oogpunt van reclame maken geen enkel probleem is.

In een ander geval zou ik toestemming dienen te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dat de maker van de afbeelding. Dit kan soms weer nieuwe vragen opleveren….

Patent troll?!

Op 22 november jl. was ik aanwezig bij het Najaarsevent van het Octrooicentrum Nederland ter ere van het 100-jarig bestaan. Dit was een goed verzorgde en georganiseerde middag. Aan het einde van deze middag gaf Severin de Wit een presentatie over de patent troll wat een discussie in de zaal teweeg bracht.

Apple
Dit weekend kwam in het nieuws dat ook Apple is aangesproken door een organisatie die niet zelf innoveert en/of produceert. In de volksmond wordt dit aangeduid als patent troll.

En wat dan te doen?
Helaas heb ik nu al enkele keren meegemaakt dat MKB bedrijven er – naar mijn idee te snel – voor kiezen om een contract te sluiten met de patent troll. Zonder dat vooraf helder is om welke octrooirechten het gaat of op welke manier het MKB bedrijf inbreuk maakt op de specifieke octrooirechten. Bovendien is vaak niet helder uit de registers dat de patent troll rechten heeft op de octrooien. In sommige gevallen zijn de octrooirechten helemaal niet geldig in het land waarin het bedrijf acteert.

Hulp
Mocht je als MKB-er worden aangeschreven door een patent troll schakel dan hulp in. Een gespecialiseerd octrooigemachtigde of advocaat is noodzakelijk op het moment dat een gerechtelijke procedure dreigt. Vooraf kun je altijd even contact met me opnemen om te bekijken in hoeverre ik van dienst zou kunnen zijn.

Of toch zelf doen?
Sommige ondernemers hebben echter helemaal geen hulp nodig. Die dealen op hun eigen originele wijze met de patent troll.

Voetbalplaatjes & portretrecht

De plaatselijke voetbalvereniging waar onze jongens voetballen heeft in samenwerking met de plaatselijke Albert Heijn een voetbalplaatjesactie op touw gezet.

De actie is een groot succes en we kopen dan ook meer dan we nodig hebben bij de AH….
Toestemming
Voor de fotosessie dienden alle spelende leden (en in het geval van jeugdleden onder de 18 jaar hun ouders/verzorgers) schriftelijk toestemming te geven tot het gebruik van deze foto’s door de AH.

Waarom was deze toestemming nodig?

Portretrecht
Dit heeft alles te maken met het portretrecht van mensen die op een foto herkenbaar staan afgebeeld. Het portretrecht maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en niet in opdracht gemaakte portretten.

Individuele plaatjes
Alle plaatjes van de individuele leden en de teamplaatjes zijn specifiek in opdracht gemaakt. Alhoewel de leden zelf niet direct opdracht hebben gegeven voor het maken van de foto’s zijn de foto’s wel degelijk ook ten behoeve van de leden gemaakt en ook in dat geval wordt ervan uitgegaan dat het gaat om in opdracht gemaakte portretten. Voor publicatie van deze plaatjes is toestemming nodig van de geportretteerde. En alhoewel toestemming ook anders kan worden gegeven vormt een ondertekend document daarvoor het beste bewijs.

Toch staan in het verzamelalbum ook foto’s die gemaakt zijn tijdens wedstrijden.

Andere foto’s
Het zal duidelijk zijn dat die foto’s niet in opdracht van de geportretteerden zijn gemaakt. Dan geldt dat publicatie in principe is toegestaan tenzij de geportretteerden een redelijk belang hebben om zicht tegen publicatie te verzetten.

Wat is een redelijk belang? Een financieel belang (als geportretteerde zelf geld had kunnen verdienen aan publicatie) of een privacybelang. Voor het privacybelang moet je kijken naar de context van de publicatie.

De leden van RKSV Heeze die meewerken aan de actie zullen een dergelijk belang naar mijn idee niet kunnen inroepen voor de foto’s die zonder toestemming zijn gemaakt. Op de foto’s staan in sommige gevallen ook leden van andere verenigingen herkenbaar afgebeeld. Toch kan ik me ook bij deze geportretteerden geen redelijk belang voorstellen dat zich tegen publicatie verzet.

Toestemming gebruik afbeelding

Voor mij is het zoeken naar een afbeelding bij een blog telkens weer lastig. Soms vind je een super plaatje en zou je het heel graag als illustratie bij je blog gebruiken. De rechten op afbeeldingen berusten meestal bij de maker daarvan, zie daarvoor ook een eerder blog van mij.

Nu ben ik vaste blogger bij socialned en bij die blogs hebben we afgesproken altijd een afbeelding te gebruiken. Voor mijn laatste blog over gezichtsherkenning op social media had ik een geweldige illustratie gevonden in het weekblad Intermediair. Ik heb vervolgens een mail gestuurd aan Intermediair met het verzoek om toestemming om de afbeelding te gebruiken. Zij verwezen mij door naar de illustrator en nog dezelfde dag had ik toestemming om de afbeelding te gebruiken. Dus zo kan het ook gewoon!

Als je wil weten om welke illustratie het gaat verwijs ik je naar de blog op socialned. Tenslotte inspireerde onderstaande tweet me tot het plaatsen van de afbeelding bij deze blogpost:

Illegale muziekdownloads

Vanochtend hoorde ik op de radio na een liedje van Birdy het “nieuws” dat Nederland de 12e plek inneemt op de ranglijst van illegaal gedownloade muziek. Uiteraard ben ik meteen op zoek gegaan naar de bron.

Illegaal?

Vreemd dat dit soort nieuws toch telkens weer de kop opsteekt. In Nederland is downloaden van muziek voor eigen, persoonlijk gebruik toegestaan. Hierover heb ik eerder ook een blog geschreven. Waarschijnlijk wordt dus bedoeld dat de muziek wordt gedownload en tegelijkertijd ter beschikking wordt gesteld aan andere downloaders. Uploaden van muziek is namelijk wel degelijk illegaal. Het zou naar mijn idee enorm helpen als dergelijke informatie duidelijk en helder wordt gedeeld via de media.

Downloadverbod

Het laatste nieuws is wel dat het toestaan van downloaden wellicht in strijd is met Europese regelgeving. Hierover heeft de Hoge Raad rechtsvragen gesteld aan het Europees Hof.

IP & Business

Deze week mocht ik tijdens een workshop over IP vanuit een business perspectief een onderdeel verzorgen ten aanzien van de contractuele aspecten.

NDA

Een van mijn tips was om een samenwerking op het gebied van R&D altijd te starten met ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst. Dit leverde een levendige discussie op tussen de aanwezigen.

In veel gevallen wordt in het beginstadium lukraak een zeer algemene NDA ondertekend. Probleem hierbij is wel dat deze te ruim of beperkt kan zijn geformuleerd ten aanzien van de informatie die geheim dient te worden gehouden. Ik pleit er dan ook voor helder het onderwerp van de geheimhouding te definiëren. Dit bleek nu juist vaak lastig.

I-depot

Een praktische oplossing hiervoor is om je uitvinding/idee te deponeren als i-depot. Een dergelijk depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Je kunt vervolgens in de NDA verwijzen naar het i-depot.

Boeteclausule

Het al dan niet opnemen van de boeteclausule is ook een punt dat veel commotie kan veroorzaken. Mijn advies is zoveel mogelijk wel een boeteclausule opnemen, waarbij het boetebedrag wel in verhouding dient te staan.

Ik ben heel benieuwd of jullie nog ervaringen hebben met NDA’s; als dat zo is deel ze dan hieronder.