IP & Business

Deze week mocht ik tijdens een workshop over IP vanuit een business perspectief een onderdeel verzorgen ten aanzien van de contractuele aspecten.

NDA

Een van mijn tips was om een samenwerking op het gebied van R&D altijd te starten met ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst. Dit leverde een levendige discussie op tussen de aanwezigen.

In veel gevallen wordt in het beginstadium lukraak een zeer algemene NDA ondertekend. Probleem hierbij is wel dat deze te ruim of beperkt kan zijn geformuleerd ten aanzien van de informatie die geheim dient te worden gehouden. Ik pleit er dan ook voor helder het onderwerp van de geheimhouding te definiëren. Dit bleek nu juist vaak lastig.

I-depot

Een praktische oplossing hiervoor is om je uitvinding/idee te deponeren als i-depot. Een dergelijk depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Je kunt vervolgens in de NDA verwijzen naar het i-depot.

Boeteclausule

Het al dan niet opnemen van de boeteclausule is ook een punt dat veel commotie kan veroorzaken. Mijn advies is zoveel mogelijk wel een boeteclausule opnemen, waarbij het boetebedrag wel in verhouding dient te staan.

Ik ben heel benieuwd of jullie nog ervaringen hebben met NDA’s; als dat zo is deel ze dan hieronder.