Voetbalplaatjes & portretrecht

De plaatselijke voetbalvereniging waar onze jongens voetballen heeft in samenwerking met de plaatselijke Albert Heijn een voetbalplaatjesactie op touw gezet.

De actie is een groot succes en we kopen dan ook meer dan we nodig hebben bij de AH….
Toestemming
Voor de fotosessie dienden alle spelende leden (en in het geval van jeugdleden onder de 18 jaar hun ouders/verzorgers) schriftelijk toestemming te geven tot het gebruik van deze foto’s door de AH.

Waarom was deze toestemming nodig?

Portretrecht
Dit heeft alles te maken met het portretrecht van mensen die op een foto herkenbaar staan afgebeeld. Het portretrecht maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en niet in opdracht gemaakte portretten.

Individuele plaatjes
Alle plaatjes van de individuele leden en de teamplaatjes zijn specifiek in opdracht gemaakt. Alhoewel de leden zelf niet direct opdracht hebben gegeven voor het maken van de foto’s zijn de foto’s wel degelijk ook ten behoeve van de leden gemaakt en ook in dat geval wordt ervan uitgegaan dat het gaat om in opdracht gemaakte portretten. Voor publicatie van deze plaatjes is toestemming nodig van de geportretteerde. En alhoewel toestemming ook anders kan worden gegeven vormt een ondertekend document daarvoor het beste bewijs.

Toch staan in het verzamelalbum ook foto’s die gemaakt zijn tijdens wedstrijden.

Andere foto’s
Het zal duidelijk zijn dat die foto’s niet in opdracht van de geportretteerden zijn gemaakt. Dan geldt dat publicatie in principe is toegestaan tenzij de geportretteerden een redelijk belang hebben om zicht tegen publicatie te verzetten.

Wat is een redelijk belang? Een financieel belang (als geportretteerde zelf geld had kunnen verdienen aan publicatie) of een privacybelang. Voor het privacybelang moet je kijken naar de context van de publicatie.

De leden van RKSV Heeze die meewerken aan de actie zullen een dergelijk belang naar mijn idee niet kunnen inroepen voor de foto’s die zonder toestemming zijn gemaakt. Op de foto’s staan in sommige gevallen ook leden van andere verenigingen herkenbaar afgebeeld. Toch kan ik me ook bij deze geportretteerden geen redelijk belang voorstellen dat zich tegen publicatie verzet.