Voetbalplaatjes & portretrecht

De plaatselijke voetbalvereniging waar onze jongens voetballen heeft in samenwerking met de plaatselijke Albert Heijn een voetbalplaatjesactie op touw gezet.

De actie is een groot succes en we kopen dan ook meer dan we nodig hebben bij de AH….
Toestemming
Voor de fotosessie dienden alle spelende leden (en in het geval van jeugdleden onder de 18 jaar hun ouders/verzorgers) schriftelijk toestemming te geven tot het gebruik van deze foto’s door de AH.

Waarom was deze toestemming nodig?

Portretrecht
Dit heeft alles te maken met het portretrecht van mensen die op een foto herkenbaar staan afgebeeld. Het portretrecht maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en niet in opdracht gemaakte portretten.

Individuele plaatjes
Alle plaatjes van de individuele leden en de teamplaatjes zijn specifiek in opdracht gemaakt. Alhoewel de leden zelf niet direct opdracht hebben gegeven voor het maken van de foto’s zijn de foto’s wel degelijk ook ten behoeve van de leden gemaakt en ook in dat geval wordt ervan uitgegaan dat het gaat om in opdracht gemaakte portretten. Voor publicatie van deze plaatjes is toestemming nodig van de geportretteerde. En alhoewel toestemming ook anders kan worden gegeven vormt een ondertekend document daarvoor het beste bewijs.

Toch staan in het verzamelalbum ook foto’s die gemaakt zijn tijdens wedstrijden.

Andere foto’s
Het zal duidelijk zijn dat die foto’s niet in opdracht van de geportretteerden zijn gemaakt. Dan geldt dat publicatie in principe is toegestaan tenzij de geportretteerden een redelijk belang hebben om zicht tegen publicatie te verzetten.

Wat is een redelijk belang? Een financieel belang (als geportretteerde zelf geld had kunnen verdienen aan publicatie) of een privacybelang. Voor het privacybelang moet je kijken naar de context van de publicatie.

De leden van RKSV Heeze die meewerken aan de actie zullen een dergelijk belang naar mijn idee niet kunnen inroepen voor de foto’s die zonder toestemming zijn gemaakt. Op de foto’s staan in sommige gevallen ook leden van andere verenigingen herkenbaar afgebeeld. Toch kan ik me ook bij deze geportretteerden geen redelijk belang voorstellen dat zich tegen publicatie verzet.

Toestemming gebruik afbeelding

Voor mij is het zoeken naar een afbeelding bij een blog telkens weer lastig. Soms vind je een super plaatje en zou je het heel graag als illustratie bij je blog gebruiken. De rechten op afbeeldingen berusten meestal bij de maker daarvan, zie daarvoor ook een eerder blog van mij.

Nu ben ik vaste blogger bij socialned en bij die blogs hebben we afgesproken altijd een afbeelding te gebruiken. Voor mijn laatste blog over gezichtsherkenning op social media had ik een geweldige illustratie gevonden in het weekblad Intermediair. Ik heb vervolgens een mail gestuurd aan Intermediair met het verzoek om toestemming om de afbeelding te gebruiken. Zij verwezen mij door naar de illustrator en nog dezelfde dag had ik toestemming om de afbeelding te gebruiken. Dus zo kan het ook gewoon!

Als je wil weten om welke illustratie het gaat verwijs ik je naar de blog op socialned. Tenslotte inspireerde onderstaande tweet me tot het plaatsen van de afbeelding bij deze blogpost:

Gratis apps??

Eindelijk tijd gevonden om de uitzending van Rekenkamer van 20 september 2012 over apps terug te kijken.

De uitzending ging over gratis apps? Het kost geld om een app te onwikkelen dus hoe kan deze dan “gratis” ter beschikking worden gesteld? Met andere woorden, hoe kan worden verdiend aan gratis apps?

Verdienmogelijkheden

In de uitzending van de Rekenkamer werden een 5 manieren vermeld waarop je aan apps kunt verdienen.

  1. Advertenties in je app stoppen. Elke keer als een gebruiker op zo’n advertentie klikt ontvang je als maker geld. Dat bedrag kan oplopen als je een echt populaire app hebt bedacht.
  2. Freemium, dat wil zeggen dat je geldt vraagt voor extra’s. In spelletjes wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Als je bijvoorbeeld extra galaxy chips wil hebben op het populaire spel Galaxy Life dien je hiervoor te betalen.
  3. Gemaakt in opdracht van een merk om goodwill te kweken of anderszins. Het merk betaalt dan voor het ontwikkelen van de app.
  4. Persoonlijke gegevens verzamelen en doorverkopen aan geïnteresseerde partijen. In de voorwaarden bij de desbetreffende app staat dit vermeld. De meeste gebruikers lezen de voorwaarden niet volledig door maar accepteren deze zonder ze te lezen. Is het doorverkopen van gegevens zomaar toegestaan? Wanneer je de gebruikers vooraf deugdelijk informeert of vooraf toestemming vraagt in de meeste gevallen wel.
  5. Gratis een app aanbieden aan gebruikers en aan de markt vragen om hiervoor te betalen. Ik heb geen idee of er bijvoorbeeld al een app bestaat waarmee je als gebruiker de dichtstbijzijnde, meest gespecialiseerde of goedkoopste advocaat kunt zoeken. Je kunt als ontwikkelaar vervolgens aan advocatenkantoren vragen hiervoor te betalen.

De Rekenkamer echt gratis app

In het programma wordt een echt gratis app ontwikkeld door de Rekenkamer zelf. Deze app is echt gratis volgens de makers. Meteen maar even uitproberen dus. Wat voor machtigingen vraagt de Rekenkamer Gratis App op Google Play?

Uw locatie / Nauwkeurige (GPS) locatie
Deze gebruikt de GPS-technologie van je telefoon om je precieze locatie te bepalen. Dat is logisch omdat de app de gratis activiteiten/evenementen in een bepaald gebied laat zien. Dit is uiteraard potentieel een gevaar voor je privacy. Wel kun je dit vrij eenvoudig ondervangen door de GPS locatiediensten van je mobiel uit te zetten. Het spreek voor zich dat het dan moeilijker is om optimaal gebruik te maken van de app.

Netwerkcommunicatie / Volledige internettoegang
Hiermee wordt volledige toegang tot het internet verleend. Bij deze app is dat wel logisch maar bij heel veel spelletjes volledig overbodig terwijl hier juist wel toestemming voor dient te worden gegeven.

Opslagruimte / Inhoud van USB-opslag aanpassen/verwijderen
Een potentieel privacyrisico maar in veel gevallen ook noodzakelijk voor de app om te kunnen functioneren.

In het geval van de app van de Rekenkamer kan ik me dus heel goed voorstellen dat deze machtigingen noodzakelijk zijn. De machtiging “contactgegevens lezen” ontbreekt en alhoewel deze in veel social media apps onontbeerlijk is, zet je in combinatie met bovenstaande machtigingen de “deur” van je telefoon volledig open.

Blijven we dus apps gebruiken?

Ik heb niet de illusie dat gebruikers minder apps installeren vanwege deze privacy issues. Wel vind ik het een hele klus om exact te achterhalen waar je als gebruiker mee akkoord gaat en waar je nu precies je toestemming voor geeft. Op dat gebied is naar mijn idee de komende jaren nog veel te doen.