Leerlinge van school gestuurd vanwege tweets

2013-07-02 16_06_17-Troll (Troll) on Twitter

Op 19 juni 2013 is een uitspraak van de Haagse kantonrechter van 31 mei gepubliceerd.

Tweets
Een leerlinge werd, onder andere, vanwege berichten op social media van school gestuurd. De leerlinge spande een zaak aan om deze beslissing ongedaan te maken. In de rechtszaak stelt de school het volgende :

Met name door jouw gedrag op de reis naar Parijs, door – seksueel zeer expliciete – tweets en doordat medeleerlingen stellig menen dat jij bedreigend c.q. pestend hebt gereageerd nadat zij afwijzend reageerden op jouw tweets, heb jij je onmogelijk gemaakt bij de medeleerlingen. (…) Wij hebben kennis genomen van een aantal van jouw tweets (de meeste tweets heb je, volgens collega-leerlingen, al verwijderd) en wij zijn geschokt door de inhoud daarvan. Dergelijk wangedrag is onacceptabel en het is naar onze mening niet vreemd dat die tweets grote impact op jouw medeleerlingen hebben gehad.

Troll account
Volgens de advocaat van de leerlinge waren de twitterberichten echter afkomstig van een troll account en niet van de leerlinge zelf. Maar hoe bewijs je dat nou?

Uitspraak

Aan [eiseres] moet worden toegegeven dat de Stichting niet over harde bewijzen beschikt waaruit onomstotelijk volgt dat [eiseres] de (deels overgelegde grove seksueel getinte) twitterberichten heeft verzonden en andere handelingen heeft verricht die ertoe zouden hebben geleid dat een aantal leerlingen van de Stichting bij de politie aangifte heeft gedaan van bedreiging en belediging.

Verder heeft ze niet weersproken

“dat zij (in ieder geval) destijds actief was op twitter en andere sociale media.”

Dus wanneer je actief bent op social media wordt ook snel aangenomen dat je dergelijke berichten wel verzonden zult hebben. Dat zou er dus voor pleiten minder actief te zijn op social media want dan heb je de schijn in ieder geval niet tegen je?!

En ook bij mij (zie een eerder blog van Arnoud Engelfriet over dit onderwerp) roept de volgende zinsnede vooral vragen op:

Anders dan [eiseres] kennelijk meent, kan uit de vermelding van de naam‘[A]’ boven de geprinte twitterberichten niet worden afgeleid dat [eiseres] deze berichten niet heeft verzonden.

Toekomst
Wanneer bovenstaande de manier is voor een rechter om om te gaan met berichten op social media dan zie ik het somber in. Ik begrijp helemaal dat de leerlinge teleurgesteld is. Het lijkt erop dat een rechter geen idee heeft welke mogelijkheden social media en internet bieden. Zorgvuldigheid lijkt me geboden in het tijdperk van de digital natives.

Verwijzing in dagelijkse krantjes

Sinds enige tijd ben ik (ook) als gastblogger actief op Social Networking Nederland oftewel Socialned. Op deze website worden door specialisten wetenswaardigheden geplaatst over bijna alle aspecten van social media. Mijn laatste blog handelde over de toelaatbaarheid van het herpubiceren of (hyper)linken naar tweets.

Herpublicatie
Links zijn in het algemeen toegestaan. In de dagelijkse krantjes via bijvoorbeeld paper.li worden echter zeker niet alleen links opgenomen. In zo’n krantje worden korte stukjes uit het originele document gepubliceerd of er wordt een korte samenvatting gegeven

Ook dit is prima mogelijk op basis van het citaatrecht mits de bron maar op een juiste wijze werd vermeld. Nu was het voorheen zo op paper.li dat degene die het artikel via een link in een tweet verspreidde als “bron” werd vermeld in de Daily.

Bronvermelding
Een tijdje geleden zag ik al een duidelijke verandering in de krantjes op dit vlak. Toen ik vanochtend de krantjes checkte zag ik dat inmiddels eerst de website wordt vermeld waarop het artikel is verschenen en onderaan degene die de tweet heeft verstuurd. Als wordt gekozen voor “See all articles” zie je zelfs een heel duidelijk onderscheid tussen contributor (degene die de tweet met de link heeft verzonden) en de source (bron) wordt apart vermeld.

Delen van informatie
Op deze manier is het delen van informatie die je via tweets van de personen die je volgt ontvangt eenvoudig en lijkt het ook juridisch geen probleem te vormen. Persoonlijk vind ik dagelijks een krantje wat veel van het goede maar wekelijks lijkt me dit zeker een aanvulling.