Meedoen aan een “beste idee van” wedstrijd?

Bijna iedereen kent het tv-programma “Het beste idee van Nederland”. Het is een wedstrijd waarin uitvinders worden uitgedaagd hun “beste idee” te presenteren en mee te dingen naar de titel.

Intellectuele eigendomsrechten idee
De insteek om op die manier innovatie te stimuleren en uitvinders een podium te geven vind ik op zich prima. Wel dien je je als uitvinder bewust te zijn van het feit dat je bij het nationale beste idee van Nederland als uitvinder je je intellectuele eigendomsrechten overdraagt aan de Stichting. Zie hiervoor artikel 9 van de Deelnemingsvoorwaarden zoals gepubliceerd op de website.

“Het Idee wordt exclusief en voor onbepaalde tijd in de breedste zin van het woord overgedragen aan de stichting. Door ondertekening van het deelnameformulier draagt de deelnemer alle intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van zijn persoonlijkheidsrechten, (de persoonlijkheidsrechten op dit idee waaronder wij verstaan dat de naam van bedenker onlosmakelijk verbonden is aan dit idee) met betrekking tot het Idee over aan de stichting en verleent de deelnemer aan de stichting het recht om – voor zover het Idee zou worden uitgekozen – de intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan BIN Innovations BV, die het Idee zal gaan exploiteren en daartoe zo nodig het Idee zal mogen aanpassen en/of verder ontwikkelen. Zolang de deelnemer de intellectuele rechten niet heeft teruggekregen, is het de deelnemer niet toegestaan om, het Idee te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en te wijzigen en niet toegestaan betrokken te zijn bij de exploitatie van een gelijksoortige vondst of product.”

Weliswaar ontvangt de uitvinder wiens idee wordt geëxploiteerd een royaltyvergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst van eventuele exploitatie. Deze juridische constructie is voor mij wel begrijpelijk vanuit het oogpunt van de Stichting van het beste idee maar ik hoef niemand uit te leggen dat deze werkwijze ook BIN Innovations BV geen windeieren zal leggen. De eerlijkheid gebiedt wel te vermelden dat de Stichting in artikel 11 van de Deelnemingsvoorwaarden de deelnemer vrijwaart voor iedere eventuele aansprakelijkheid in verband met de exploitatie van het idee.

Startup Weekend Eindhoven
Ook in Eindhoven en omgeving worden initiatieven ontplooid om ideeën verder te ontwikkelen. Een daarvan is bijvoorbeeld Startup Weekend Eindhoven (@swhightech) van 18 – 20 februari 2011.

De insteek hier is een andere; samen met mensen met diverse achtergronden een idee op high tech gebied uitwerken tot een prototype, een marktstrategie en eigenlijk een bedrijf. En dat allemaal in één weekend. Op de website wordt het als volgt omschreven:

“The weekend brings together people with different, complementary skillsets – primarily technological experts, researchers, developers, designers and business people – who turn ideas into startups!”

Op de FAQ pagina wordt hierbij wel aangegeven wat je kunt doen als je bang bent dat je idee wordt gestolen. Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat is aan te raden om bij een goed idee altijd te overwegen om dit idee te beschermen. Hoe daar zal ik in een volgende blog op terugkomen, en hopelijk kan ik dan ook meer informatie geven over een ander leuk regionaal initiatief op het gebied van innovatiestimulering.

Conclusie
Ik zou iedereen die overweegt mee te doen aan een innovatiewedstrijd willen adviseren vooraf de deelnemingsvoorwaarden goed door te nemen zodat je vooraf weet waar je aan toe bent. In sommige gevallen kan het dan zeker verstandig zijn mee te doen aan een dergelijke wedstrijd maar er zijn ook situaties denkbaar waarin ikzelf weinig meerwaarde zie in de voordelen die een dergelijke wedstrijd biedt. Slechts een heel klein percentage van de ideeën wordt uitverkozen dus de kans om te winnen is klein.

Advertenties

One thought on “Meedoen aan een “beste idee van” wedstrijd?”

  1. Mooi voorbeeld van het Beste Idee van Nederland is het octrooiverhaal dat vandaag op site van NL Octrooicentrum staat http://www.octrooicentrum.nl/index.php/Octrooi-van-de-dag/het-octrooiverhaal-van-24-maart.html

    Als je klikt op het octrooi zie je dat dit op naam staat van BIN Innovations BV en dat de bedenkster als uitvinder is vermeld. Ook zie ik dat de aanvrage beperkt is gebleven tot Nederland. Er is dus niet buiten Nederland een aanvrage ingediend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s